Home CNC Uốn CNC 5.3 Vận Hành Máy Uốn NC (ANGLE MODE)

5.3 Vận Hành Máy Uốn NC (ANGLE MODE)

76
0

1. Xoay công tắc tới vị trí all

lap-trinh-uon-tu-dong25

2. Nhấn Phím: Merory

lap-trinh-uon-tu-dong26

3. Chọn một FILE trống Có thể xoá bỏ FILE cũ không cần thiết để chứa một FILE mới.

lap-trinh-uon-tu-dong27

4. Chọn Angle Mode.

lap-trinh-uon-tu-dong28

5. Nhập tên chương trình “Part N0″

Sau khi kết thúc nhập tên chương trình, nhấn phím Input

lap-trinh-uon-tu-dong29

6. Nhập các số liệu: “THICK … MATERIAL”, “PUNCH N0 … DIE N0…”

lap-trinh-uon-tu-dong30

7. Nhấn DONE

lap-trinh-uon-tu-dong31

8. Nhấn MLTSTEP  và nhập dữ liệu. Sau mỗi dữ liệu nhập, nhấn “INPUT”

lap-trinh-uon-tu-dong32

9. Nhấn DONE

lap-trinh-uon-tu-dong33

10. Nhấn M. FUNC

Nhập dữ liệu cho từng mục. Sau mỗi dữ liệu nhập, nhấn: ‘INPUT’

lap-trinh-uon-tu-dong34

11. Nhấn DONE

lap-trinh-uon-tu-dong35

12. Nhấn Sub DATA

lap-trinh-uon-tu-dong36

13. Nhấn Return

lap-trinh-uon-tu-dong37

14. Nhấn Auto

lap-trinh-uon-tu-dong38

15. Nhấn Start

* Ghi chít:

–   Nếu cần thiết, nhấn: “PLAY BACK” để điều chỉnh D giống MDI

–   Điều chỉnh góc uốn và chiều rộng mép uốn bằng β và α cho tất cả các bước

–   Điều chỉnh góc uốn và chiều rộng mép uốn bằng β’ và α’ cho từng bước [trong trang hiển thị M.FUNC – nhấn phím mềm: ADJUST]

lap-trinh-uon-tu-dong39

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật