Home CNC Uốn CNC 6.1 Bài Tập Thực Hành Uốn Cơ Bản – Máy Uốn NC

6.1 Bài Tập Thực Hành Uốn Cơ Bản – Máy Uốn NC

84
0

Bài 1 – Uốn L

Thuc-hanh-uon-co-ban

♦    Tính kích thước phôi (theo lớp trung gian)

Chiều dày vật liệu t = 1 mm; r = rchày = 0,6 mm

Rtb = t/2 + r = 1/2 + 0,6 =1,1 mm

L = L1 + L2+L3 = (20- 1,1) + (60- 1,1) + ((3,14 x 1,1)/2) = 79,52 mm

♦ Sơ đồ uốn

Thuc-hanh-uon-co-ban1

 

Là khoảng cách từ tâm cối đến cữ chặn, được xác định bằng cách uốn thử hoặc tra bảng

Bài 2- Uốn Z

Thuc-hanh-uon-co-ban2

 

♦ Tính kích thước phôi (theo lớp trung gian)
L = L1 + L2 + L3 + 2L4 = 18,9 + 13,9 + 57,8 + 2 x 1,727 = 94,054 mm

♦ Sơ đồ uốn

Thuc-hanh-uon-co-ban3

Bài 3 – Uốn U

Thuc-hanh-uon-co-ban4

♦ Tính kích thước phôi (theo lớp trung gian) L = 94,054 min

♦ Sơ đồ uốn

Thuc-hanh-uon-co-ban5

Bài 4 – Uốn Z lệch

Thuc-hanh-uon-co-ban6

♦ Tính kích thước phôi (theo kích thước ngoài)
t = 1 mm; dừng cối V = 8 ; Vật liệu thép c thấp

Tra bảng trang 24 ta có α = 0,95 ; C = 2α
L = L1 +L2 + L3- 2C

L = (15 + 20 + 60) – (2 x 2 x 0,95) = 91,2 mm
♦ Sơ đồ uốn

Thuc-hanh-uon-co-ban7

 

Bài 5 – Uốn U Có Vành

Thuc-hanh-uon-co-ban8

♦ Tính kích thước phôi (theo kích thước ngoài):

α = 0,95
L = (15+20+ 60+ 18+ 12)-(4 x 2 x 0,95) = 117,4 mm
♦ Sơ đồ uốn

Thuc-hanh-uon-co-ban9

Bài 6 – Uốn Móc

Thuc-hanh-uon-co-ban10

♦ Tính kích thước phôi (theo kích thước ngoài) L = (15 + 20 + 60) – (2 x2 X 0,95) = 91,2 mm
♦ Sơ đồ uốn

Thuc-hanh-uon-co-ban11

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật