Home CNC Uốn CNC 6.3 Bài Tập Thực Hành Uốn Nâng Cao – Máy Uốn NC

6.3 Bài Tập Thực Hành Uốn Nâng Cao – Máy Uốn NC

80
0

Bài 1 Uốn Hộp

I- Loại 1

Tính kích thước khai triển

L230 X W320 X H50; X = 20; t = 1,0

Kiểu ghép: ghép mặt (side matching)

thuc-hanh-uon-nang-cao

 

thuc-hanh-uon-nang-cao1

Tính toán kích thước khai triển

L1 = 50 + 230 + 50 – 2 X 2 X 0,95 = 326,2 mm

L2 = 50 + 320 + 20 – 2 x2 X 0,95 = 386,2 mm

L3 = 386,2 – (320 + 20 – 2 X 0,95) = 48,1 mm

L4 = (326,2 – 230 – 2 X 1) / 2 = 47,1 mm

L5 = 50 – 0,95 = 49,05 mm = 20 – 0,95 = 19,05 mm

* Trình tự uốn

thuc-hanh-uon-nang-cao2

 

II- Loại Hai

Tính kích thước khai triển

L230 x W200 x H40; X=20; t=l,0

Kiểu ghép: ghép mặt (Side matching)

thuc-hanh-uon-nang-cao3

thuc-hanh-uon-nang-cao4

* Tính kích thước khai triển (tự tính)

* Trình tự uốn

thuc-hanh-uon-nang-cao5

Bài 2 – Uốn Sản Phẩm Hót Rác (Dustpan)

Kích thước như hình vẽ:

– Vật liệu: Thép cacbon

– Chiều dày: t = 0.8mm

thuc-hanh-uon-nang-cao6

thuc-hanh-uon-nang-cao7

* Trình tự uốn

thuc-hanh-uon-nang-cao8

thuc-hanh-uon-nang-cao9

Bài 3 – Uốn Hộp Dụng Cụ

thuc-hanh-uon-nang-cao10

* Thống kê vật tư

thuc-hanh-uon-nang-cao11

thuc-hanh-uon-nang-cao12

thuc-hanh-uon-nang-cao13

thuc-hanh-uon-nang-cao14

 

 

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật