Home Uncategorized Bài 6_ Hướng dẫn cách trình bày Chữ và số của bản...

Bài 6_ Hướng dẫn cách trình bày Chữ và số của bản vẽ kỹ thuật

315
0

 

31996

Cách trình bày Chữ và số

Chữ viết, số và các kí hiệu ghi trong bản vẽ phải rõ ràng, thống nhất, dễ đọc và không gây nhầm lẫn.

Chữ viết và số được quy định cụ thể trong TCVN 6-85

1. Khổ chữ và số

Định nghĩa: Là chiều cao của chữ, số được đo vuông góc với dòng kẻ và tính bằng mm. ( theo tiêu chuẩn TCVN6 -85 quy định khổ chữ như sau: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 ) và chiều rộng chữ được xác định tuỳ thuộc vào kiểu chữ và chiều cao của chữ. Cụ thể xem hình dưới đây:

Capture6

Capture7

2. Các kiểu chữ và số

–   Kiểu A không nghiêng (đứng) và kiểu A nghiêng 75o với d = 1/14 h

–   Kiểu B không nghiêng (đứng) và kiểu B nghiêng 75o với d = 1/10 h

Có thể giảm khoảng cách a giữa các chữ và chữ số có nét kề nhau không song song, khoảng cách giữa các dấu chính tả và từ tiếp theo là khoảng cách nhỏ nhất giữa các từ.

a. Chữ cái la tinh

Kiểu chữ B nghiêng và không nghiêng lần lượt hình vẽ số : 1.9 và 1.10

Capture8

Capture9

b. Chữ cái Hy lạp

Tên gọi của chữ cái hy lạp được ghi trong bảng sau được thể hiện trong hình sau:

Capture10

c. Chữ số ả rập và Lam

– Chú thích:

1- Chữ số La mã L, C, D, M viết theo quy cách chữ cái la tinh

2- Cho phép giới hạn chữ số La mã bằng các gạch ngang, được thể trong hình vẽ dưới đây:

Capture12

d. Du

Tên gọi các dấu ghi trong hình và Bảng số sau:

1. Chấm                                                16. Lớn hơn                                                        32. Nghiêng

2. Dấu hai chấm                              17 – 17 a. Nhỏ hơn hoặc bằng                         33. Côn

3. Phẩy                                                   18-18 a. Lớn hơn hoặc bằng                          34. Hình vuông

4. Chấm phẩy                                     19.Cộng                                                                35. Vòng cung

5. Chấm than                                      20. Trừ                                                                36. Đường kính

6. Chấm hỏi                                        21. Cộng – trừ                                                      37. Căn

7. Ngoặc kép                                         22 – 23. Nhân                                                     38. Tích phân

8. Và                                                      24. Chia                                                                39. Vô tận

9. Đề mục                                           25. Phần trăm                                                   40. Ngoặc Vuông

10.Bằng                                               26. Độ                                                                   41. Ngoặc đơn

Capture13

Capture14

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật