Home Điện-Điện Tử BỘ NẮN ĐIỆN CHỈNH LƯU BÁN PHẦN

BỘ NẮN ĐIỆN CHỈNH LƯU BÁN PHẦN

1
0

 
Điều nay có nghĩa là cứ mỗi bán kỳ (+), dòng điện chạy qua bộ nắn điện vì bị chặn lại ở bán kỳ âm (-). Hình 8.1b chỉ dòng’điện xoay chiều được nắn lại ở phần (+) (tính tự cảm của mạch nắn kể như không có). Sự nắn điện này được gọi là bán phần chỉnh lưu, và rất được thông dụng trong việc nạp điện bình ắc quy, mạ vàng, truyền tin…

 

mốì dưới (-). Trong bán kỳ dương này, dòng điện không thể chạy qua các bộ nắn điện số 3 và 4 vì điện trở chúng chiếu theo chiều dòng điện thì quá lớn.

bo nan dien

Hình 8.la chỉ một bộ nắn điện bán kỳ vì máy chỉ cho dòng điện qua ở mỗi bán kỳ dương (+).

 

bo nan dien 1

Hình 8.2

a)  Các bộ nắn điện mắc theo cầu Wheatstone; b) Dòng điện nắn được lọc lại

Nhưng khi mối dưới có trị sô’ (+), mối trên đương nhiên (-), dòng điện chạy qua bộ phận nắn điện số 3, xuyên qua hệ thống tiêu thụ rồi qua bộ nắn điện số 4 để về mối(-). Trong bán kỳ âm này, dòng điện không thể qua bộ nắn điện 1 và 2 được vì điện trở chúng quá lớn.

Vậy cứ mỗi bán kỳ đều có dòng điện xuyên qua cực dương và âm của hệ thống tiêu thụ. Kết quả ta có một dòng điện một chiều phóc động xuyên qua hệ thống tiêu thụ.

Trong thực hành, nhờ sự ứng dụng đặc tính tự cảm của cuộn dây tự cảm và dang tích của tụ điện, nên hệ số phóc động của dòng điện chỉnh lưu được giám xuống tới mức tốì thiểu, và đường biểu diễn dòng điện nắn gần như một đường thẳng lý tưởng (như dòng điện pin, ắc quy). Tụ điện hóa và cuộn tự cảm lọc lại làn sóng nắn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here