Home CNC Uốn CNC Các Bộ Phận Chính Của Máy Uốn RG – 50

Các Bộ Phận Chính Của Máy Uốn RG – 50

2
0

I – Hình ảnh máy uốn GR-50

cac-bo-phan-chinh-may-uon

cac-bo-phan-chinh-may-uon1

  1. Tủ điện
  2. Hộp điều khiển NC9-EVỊỊ
  3. Hộp công tắc chân
  4. Bàn đạp
  5. Bệ đỡ cối
  6. Cối
  7. Giá gá chày
  8. Chày
  9. Khoá bàn máy
  10. Tay quay giới hạn dưới

II- Hệ thống trục điều khiển

2.1.  Hệ thống 7 trục điều khiển (NC9-EVI)

cac-bo-phan-chinh-may-uon2

 

 

2.2.  Hệ thống 3 trục điểu khiển (NC9-EVII)

Với máy uốn RG-50 sử dụng hệ thống 3 trục điều khiển (NC9- EVII): trục D, trục L và trục L2.

cac-bo-phan-chinh-may-uon3

 

cac-bo-phan-chinh-may-uon4

 

cac-bo-phan-chinh-may-uon5