Home Điện-Điện Tử CÁC HIỆN TƯỢNG HƯ HỎNG ĐỘNG ĐIỆN

CÁC HIỆN TƯỢNG HƯ HỎNG ĐỘNG ĐIỆN

1
0

Trong quá trình công tác, chúng ta thường gặp nhiều nhất là động cơ điện, cho nên tìm hiểu những nguyên nhân gây ra hư hỏng động cơ điện về mặt sử dụng và bảo quản là rất cẩn thiết. Vì điều kiện làm việc về cơ học, về điện, về khí hậu môi trường và do điều kiện bảo quản, sử dụng ở các xí nghiệp có khác nhau, nhưng ta có thể qui lại một cách hệ thông thì có ba loại hư hỏng sau:

–    Cháy dây quấn do động cơ làm việc quá tải.

–    Cháy dây quấn do động cơ bị ngắn mạch.

Hư hỏng do nguyên nhân cơ học như rôto và stato ma sát vào nhau, ổ bi bị giơ (xộc xệch), hoặc gẫy trục…, và cũng có thể do nguyên nhân dùng mỡ bôi trơn không đúng qui cách. Dưới đây sẽ trình bày những nguyên nhân gây ra hư hỏng đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here