Vật liệu

Các loại thép và ứng dụng

Thép tùy theo ứng dụng được phân chia thành thép chế tạo (thép kết cấu) và thép dụng cụ. Thép chế tạo được dùng để gia công những chi tiết (bộ phận) cho chế tạo máy và ô tô cũng như cho kiến trúc xây dựng, bổn chứa, tàu bè.Thép dụng cụ được dùng làm dụng cụ cắt gọt và cho khuôn đúc xịt và khuôn rèn.

Thép xây dựng (Thép chế tạo)

Tùy theo ứng dụng, thép chế tạo phải có những tính chất khác nhau:

Có đủ độ bền và độ dai

Thích ứng cao cho gia công biến dạng, hàn

Thích ứng cao cho gia công cắt gọt

Độ bền chống ăn mòn và mài mòn

Những nhóm sau đây thuộc vào nhóm thép chế tạo:

Thép chê tạo carbon

Thép chế tạo carbon trong ngành xây dựng kết cấu thép và ngành chế tạo máy với giá rẻ có giới hạn đàn hổi và độ bền kéo trung bình cho tải trọng thấp đến trung bình. Những loại thép này có những tính chất thích hợp cho ứng dụng trong tình trạng giao hàng cho nên không cẩn phải nhiệt luyện. Chúng được đưa vào thị trường dưới dạng thanh cán nóng hay thanh kéo láng hoặc thép định hình. Những loại thép chế tạo đểu thích hợp cho gia công hàn. Thí dụS235J0=>Thép chế tạo carbon với R =235 N/mm2, công va đập mẫu có khía 27J ở nhiệt độ 0°c.

bc3

Thép chế tạo hạt mịn thích ứng gia công hàn (Hình 1)

Những loại thép này có thành phần carbon thấp cũng như hàm lượng các nguyên tổ Cr, Ni, Cu, và V cũng ít. Vì thế mà chúng thích ứng cho gia công hàn cũng nhưng không bị lão hóa và không bị giòn dễ gãy. Hậu xử lý cơ – nhiệt sẽ làm cho chúng đặc biệt dai. Chúng được ứng dụng cho những kiến trúc hàn có tải trọng cao. Thí dụ: S275M => Thép tinh thể mịn thích ứng gia công hàn, Re=275 N/mm2, được cán cơ-nhiệt (M).

Thép tự động (Hình 2)

Hình 2: Chi tiết tiện bằng thép tự động

bc4

Thép tự động (thép da láng, thép chuẩn hóa) là thép gia công cắt tự động có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn bình thường và có khi thêm vào chì. Do những thành phẩn hợp kim này, các mảnh phoi gãy ngắn hơn. Thép gia công cắt tự động được đưa vào máy tiện tự động để gia công những chi tiết tiện. Thí dụ: 1 ()SPb20 => Thép carbon gia công tự động thấm carbon với

10%c, 0,20% s và thêm vào chất phụ gia có chì (Pb).

bc5

Thép thấm carbon (Hình 3)

Hình 3: Bánh ràng làm bằng thép

Những loại thép thấm carbon là loại thép với hàm lượng carbon thấp. Nhờ xử lý thấm carbon (Trang 287) chúng nhận thêm carbon vào vùng lớp ngoài và ở đó có thể trui (tôi). Người ta làm nên những cấu kiện cần có tính dẻo ở trong đổng thời cứng và không hao mòn ở lớp ngoài như các bánh xe răng. Thí dụ: 20MoCr4 =>Thép hợp kim thấm carbon với 0,20% c, 0,4% Mo và một ít Cr.

B

Thép thấm nitơ

Các loại thép thấm nitơ tiếp nhận một lớp nitơ mỏng ngoài biên nhưng

đặc biệt rất cứng (trang 288). Chúng thích hợp cho những bộ phận cần có bề mặt cứng và khả năng chịu đựng hao mòn, thí dụ như van (xú pap).Thidu:31CrMoV9=>Theptham nitơvới0,31%c, 2,25% Cr, ít Mo và V.

Thép nhiệt luyện (Thép nâng phẩm, thép cải thiện)

Các loại thép nhiệt luyện có hàm lượng carbon giữa 0,2% và 0,65% và qua nhiệt luyện nâng phẩm (trang 285) đạt được độ bền kéo cao. Chúng được sản xuất chủ yếu cho những cơ phận phải chịu ứng lực cao thí dụ như trục hộp số. Thí dụ:51CrV4=> Hợp kim thép nhiệt luyện với 0,51%c, 1%Crvà một ítv.

Post Comment