Điện-Điện Tử

Các mạch hạ thế của biến áp flyback

Ngày nay, nhiều mạch điện áp thấp của các TV được kích thích trực tiếp từ các dây quấn riêng trên biến áp ủyback hay biến áp công suất ngang. Có nhiều điếm lợi khi lấy nguồn điện áp thấp từ dây quấn flyback. Có thể thu được một điện áp dương hay âm bằng cách đảo chiều điôt điện áp thấp. Các điện thế có thể được tạo ra mà không có các điện trở sụt thế lớn trong mạng ổn áp; do đó, toả nhiệt ít hơn, việc
lọc trở nên ít thiết yếu hơn vì tần số dợn sóng cao hơn nhiều. Thường thì các tụ lọc nhỏ (nhỏ hơn 470 F) có trong các mạch điện áp flyback. Bạn cũng có thể thấy những transistor và điôt zener ổn áp trong một sô” mạch điện áp thấp của dây quấn flyback. cần nhớ là các mạch lái tia ngang và công suất ngang phải hoạt động trước khi có bất cứ điện áp nào ở nguồn điện điện áp flyback.

Một mạch hạ thế flyback có một diôt chỉnh lưu bán sóng với một mạng tụ lọc (hình 3-21). Các điện áp khác nhau được rút ra với những linh kiện lọc điện trở- tụ điện nhỏ. Một điôt zener có thể ổn áp nguồn điện áp thấp (6.8V) tiếp cho các mạch dộ chói và mạch màu. Trong các mạch khác, một transistor hay SCR sẽ ổn áp nguồn điện áp thấp.

Một nguồn điện áp từ cuộn dây flyback có thể cấp điện cho các mạch màn hình hay công suất màu (hình 3-22). Thường thì điện áp này cao hơn 200V với một chỉnh lưụ đơn bán sóng (D701), R702 và Clll hợp thành một mạng lưới lọc RC. Nếu điện áp bị mất ở các tầng công suất màu thì có thề có độ sáng thấp hay độ sáng âm. Đôi khi chỉ có thể thấy một màu yếu trên màn hình. Kiểm tra cả hai D7Q1 và

3-21

R702 có bị rò hay cháy không.

Hãy nhớ rằng khi khi các nguồn điện áp thứ cấp của flyback tiếp điện cho IC dao động ngang, các mạch ngang phải hoạt dộng trước khi

 

 

 

3-22

Hình 3-22 Các điện áp cấp cho các transistor công suất màu của bóng đèn hình được tạo ra trong các mạch só cấp.

 

có bất cứ điện áp nào trong số này đưởc tạo ra. Nếu cac điện áp thấp không có hay không đúng trong các nguồn thứ cấp, IG quét dao động ngang, các mạch lái dòng, transistor công suất ngang và mạch flyback có thể bị trục trặc.

Bất cứ mạch nào trong các mạch này hay sự kết hợp của các linh kiện hư hỏng có thể khiến cho không có nguồn điện áp thứ cấp.

Sửa chữa các mạch điện áp thấp

Post Comment