Home CNC CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG với định dạng lập trình

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG với định dạng lập trình

168
0

Lập trình là công việc có tính kiểm soát cao, nghĩa là có các nguyên tắc, các điều kiện hạn chế, các giới hạn, và các ràng buộc cần tuân thủ. Lập trình CNC không phải là lập trình ngôn ngữ nhưng có nhiều điểm chung. Ví dụ, bạn có thể gặp lập trình Fanuc hoặc Siemens, lập trình Cincinati, lập trình Mitsubishi hoặc Mazatrol. Các chu kỳ cố định là những chương trình thu nhỏ.

Bạn hãy coi chu kỳ cố định là tập hợp module nhỏ, các module chứa chuỗi các bước hướng dẫn gia công được lập trình sẵn. Chu kỳ được gọi là “cố’ định”, do định dạng bên trong của chúng không thể thay đổi. Các lệnh chương trình này liên quan đến kiểu chuyển động dao đặc biệt lặp lại khi gia công. Các nguyên tắc cơ bản và giới hạn liên quan với chu kỳ cố định được tóm tắt như sau:

  • Chế độ kích thước tuyệt đối hoặc số gia có thể được thiết lập trước khi chu kỳ được lập trình hoặc vào thời điểm bất kỳ trong chế độ chu kỳ cố định.
  • G90 chọn chế độ tuyệt đối, G91 chọn chế độ số gia.
  • Cả G90 và G91 đều có tính chế độ.
  • Nếu một trong hai trục X và Y bị bỏ qua trong chế độ chu kỳ cố định, chu kỳ sẽ được thực thi tại vị trí chuyên biệt của một trục và vị trí hiện hành của trục kia.
  • Nếu bỏ qua cả trục X và Y trong chế độ chu kỳ cố định, chu kỳ sẽ được thực thi ở vị trí dụng cụ cắt hiện hành.
  • Nếu không có cả lệnh G98 hoặc G99 được lập trình cho chu kỳ cố định, hệ điều khiển sẽ chọn lệnh mặc định theo xác lập của tham số hệ thống (thường là G98).
  • Địa chỉ P để gán thời lượng dwell không sử dụng dấu thập phân (không dùng G04), dwell luôn luôn lập trình theo mili giây.
  • Nếu L0 được lập trình trong block chu kỳ cố định, hệ điều khiển sẽ lưu dữ liệu của block đó để dùng sau này, nhưng không thực thi chúng tại vị trí tọa độ hiện hành.
  • Lệnh G80 luôn luôn xóa chu kỳ cố định bất kỳ và tạo ra chuyển động nhanh cho lệnh chuyển động dao kế tiếp bất kỳ. Block chứa G80 sẽ không xử lý chu kỳ cố định.

Ví dụ:

G80Z1.125                 hoàn toàn như

G80G00Z1.125         hoặc

G00 Z1.125

Các mã G chuẩn bị thuộc nhóm 01, gồm G00, G01, G02, G03 và G32 là các lệnh chuyển động chính cũng sẽ xóa chu kỳ cố định hoạt động

Chú ý: Trong trường hợp sử dụng lệnh chu kỳ cố định và lệnh chuyển động thuộc Nhóm

trong một block, thứ tự lập trình các lệnh này là rất quan trọng:

G00G81X.. Y.. R.. Z.. p.. Q. . L.. F..

chu kỳ cố định sẽ được xử lý, còn trong

G81G00X.. Y.. R.. Z.. p.. Q. . L.. F..

chu kỳ Q. Cố định không được xử lý, nhưng sẽ thực hiện các chuyển động X và Y, các giá trị khác bị bỏ qua, trừ giá trị tốc độ cắt F được lưu lại. Bằng mọi giá bạn hãy tránh tình huống này\

Chương này sẽ trình bày chi tiết các chu kỳ cố định và từng chu kỳ đều có minh họa cấu trúc. Các minh họa sẽ sử dụng ký hiệu đồ họa, mỗi ký hiệu đều có ý nghĩa riêng. Hình 24.2nêu rõ ý nghĩa của từng ký hiệu được dùng trong các minh họa.

24.2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here