Home CNC Các vấn đề chuốt

Các vấn đề chuốt

142
0

Phương pháp chung để chuốt hầu như tương tự các nguyên công khác. Khi khoan lỗ cụt, sau đó chuốt lỗ, một phần phoi từ quá trình khoan luôn luôn đọng lại trong lỗ, có thể cản trở quá trình chuốt. Sử dụng hàm dừng chương trình M00 trước khi chuốt cho phép người vận hành loại bỏ toàn bộ phoi còn lại trước khi chuốt

Kích cỡ dao chuốt luôn luôn quan trọng. Dao chuốt thường được dùng để tạo ra sự lắp ghép chặt (ép) hoặc lắp ghép trượt với các khoảng dung sai tương ứng cho lỗ chuốt.

Lập trình dao chuốt đòi hỏi chu kỳ cố định. Chu kỳ nào là thích hợp nhất? Không có chu kỳ chuốt được xác định một cách trực tiếp. Suy nghĩ về các ứng dụng gia công truyền thống, phương pháp chuốt được chấp nhận là phương pháp ăn vào uà ăn ra. Phương pháp này đòi hỏi chuyển động ăn dao để cắt gọt vật liệu trong lỗ và yêu cầu chuyển động trở lại vị trí xuất phát, để bảo đảm chất lượng lồ — kích cỡ và độ bóng bề mặt. Có thể phải lập trình chuyển động nhanh ra khỏi lỗ chuốt để tiết kiệm thời gian, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Để gia công tối ưu, sự ăn ra lỗ chuốt là cần thiết. Chu kỳ cố định thích hợp trên các bộ điều khiển Fanuc là G85, cho phép các chuyển động ăn vào và ăn ra. Tốc độ cắt gọt của chu kỳ này là như nhau cho cả hai chuyển động. Sự thay đổi tốc độ cắt sẽ tác động đến cả hai chuyển động – vào và ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here