Home Điện-Điện Tử CÁCH CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP TỐT NHẤT

CÁCH CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP TỐT NHẤT

1
0

Trước khi chọn địa điểm đặt trạm biến áp, người cán bộ thiết kế phải nắm được sự liên quan giữa điện áp, công suất và chiều dài dẫn điện. Nói chung điện áp càng thấp, phụ tải càng lớn thì khoảng cách dẫn điện càng ngắn. Ba yếu tố này phải phối hợp với nhau như thế nào để cho điện áp rơi trên đường dây dẫn điện tới phụ tải không vượt quá tri sô” cho phép, đồng thời bảo đảm mạng điện vận hành được kinh tế nhất, vốn đầu tư xây dựng mạng điện ít nhất. Bảng 5.3 sau đây cho phép ta hình dung được sự liên quan giữa điện áp, công suất và chiều dài dẫn điện của đường dây có điện áp dưới 1000V.

Bảng 5.3. Phạm vi ứng dụng các điện áp dưới 1000V

Điện áp (V)Công suất truyền tải (KW)Khoảng cách dẫn điện (m)
220Dưới 1030 – 200
 2030- 100
 3030-50
 50dưới 30

 

380Dưới 10

20

30

50

75-100

300 – 500

200

100 – 200

50  -200

30-100

66010600 – 1000
 20-50300 – 1000
 75-100200 – 1000
 150 – 40030 – 1000

 

Ở nước ta, các mạng điện hạ áp cung cấp cho các xí nghiệp công nông trường, hợp tác xã, khu dân cư… đều có điện áp 220 / 380V. Với điện áp này, khoảng cách dẫn điện từ trạm biến áp tới các phụ tải động lực (động cơ điện) nói chung không nên vượt quá 400 – 500 m, còn tới các phụ tải chiếu sáng thì không nên vượt quá 1000 m.

Như vậy, khi đã biết sự phân bố của các phụ tải ta có thể sơ bộ xác định địa điểm đặt trạm sao cho khoảng cách dẫn điện từ trạm tới các phụ tải không vượt quá giới hạn trên. Nếu xét thấy cần thiết có thể đặt hai trạm cung cấp riêng cho hai nhóm phụ tải (ví dụ các phụ tải phân bố chạy trên một đường quá dài ta có«thể đặt hai trạm biến áp ở

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here