Home Điện-Điện Tử Cách điều chỉnh cao áp Tivi

Cách điều chỉnh cao áp Tivi

1
0

Sau khi sửa chữa vĩ mạch, chỉnh lại điện áp B+ và kiểm tra cao áp đặt lên bóng đèn hình. Cân chỉnh những mach này không đúng thì có thể gây nguy cơ bị điện giật hay bị khách hàng gọi lại. Không bao giờ trả TV cho khách hàng mà không thực hiện những điều chỉnh này. Điện áp điện lưới quá cao ở nhà khách hang cũng có thể gây ra ngừng cao áp.

Kiểm tra cao áp ở chụp nối bằng cao su của bóng đèn hình với một que đo cao thế. Không được sử dụng đồng hồ vôn- ohm hay đồng hồ đo kỹ thuật số DMM cho những việc đo này. Nối đất đầu kẹp dây của dụng cụ đo cao áp vào chỗ nối đất bên ngoài mà bóng đèn hình được nối đất. Dây nối.đất của bóng đèn hình nằm phẳng trên khung kính màu đen bên ngoài của bóng đèn hình. Nếu dây nối đất của đồng hồ đo không được nối đất vào bóng đèn hình, bạn có thể bị điện giật rất mạnh và làm rơi que đo cao áp khi đầu nhọn của que đo đang cắm vào dưới lớp cao su cách điện của dây điện cao thế. Thường thì khi que đo đã cắm vào bên dưới lớp cao su cách điện. Đầu que đo được để nguyên và có thể thực hiện việc điều chỉnh B+. Điều chỉnh B+ hay điện áp điều khiển cao áp theo điện áp B+ đúng như tài liệu hướng dân. sửa chữa của hãng sản xuất. Bầy giờ kiểm tra éao áp ở bóng đèn hình. Phải đảm bảọ điềụ chỉnh độ chói mức tối thiểụ. Chỉnh lại B+ hay chỉnh cao áp. Kiểm trá lại cao áp bóng dèn hình và so sánh với cao áp của hãng sản xuất ghi trên sơ đồ. Trả các điều chinh độ chói và độ tương phản để có hình ẳnh bình thường. Ghi nhận cao áp có thấp hơn mức nguyên thủy hay không. Cao áp ở bộng đèn hình không bao giờ được cao hơn số đo đã được hãng sản xuất liệt kê.

Cần hết sức cẩn thận khi thực hiện các kiểm tra cao áp và thao tác quanh vùng bóng đèn hình. Phóng điện cho bóng đèn hình trước khi tháo một bóng bị hỏng, cẩn thận khi tháo nắp sau của TV, Tháo các vít ở trên rồi sau đó là các vít ở đáy. Giữ nắp sao cho nó không rơi xuống đụng vào bóng đèn hình và gây ra khả năng làm gãy hay làm nứt cổ bóng đèn hình.

Đặt mặt trước của bóng đèn hình hay của vỏ máy úp xuống một tấm đệm lót bằng cao su. Ghi nhận cách ráp của mỗi linh kiện trên cổ và xung quanh cổ bóng đèn hình. Tháo bóng dèn hình và đặt úp mặt xuống trên một tấm đệm để không làm trầy xước vùng màn hình. Không được Ôm bóng đèn hình vào bụng. Có thể cần phải có hai kỹ thụật viên để tháo và thay thế các bóng đèn hình thật lớn. Luôn luôn mang kính an toàn hay kính bảo hộ khi tháo và ráp một bóng đèn hình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here