Điện-Điện Tử

Cách kiểm tra cầu chì trong Tivi bị đứt

Nghi ngờ quá tải hay có linh kiện bị rò điện nếu cầu chì đã được thay thế lại bị đứt ngay. Đứt cầu chì trong TV có thế do các điôt Silicon, tụ lọc, các transistor ổn áp hay transistor công suất ngang bị rò điện. Nếu các cầu chì đường điện sơ cấp và cầu chì thứ cấp đều đứt,thì nghi là các linh kiện transistor công suất ngang hay flyback bị ngắn mạch hay bị rò. Một điện áp dẫn ở cực gốc của transistor côngsuất ngang có thể làm đứt cả hai cầu chì (hình 2-6).

Cầu chì đường sơ cấp trong nguồn câp điện TV ac phải là cầu chì 1.5, 4.5 hay 7 A. Hầu hết các vĩ mạch TV có một cầu chì 4 hay 5A. Nếu đầu kim loại bóng của cầu chì bị đen, thì phải kiểm tra quá tải dó ngắn mạch. Một chỗ đứt nhỏ trong dây kim loại bên trong cầu chì có thể chỉ ra có một linh kiện bị nẹt điện hay đường điện bị gián đoạn. Nếu khung giữ cầu chì bị nổ và mạch điện trên bản mạch có vết thì nghi là bị hư hỏng do sét đánh. Luôn luôn thay thế cầu chì đường điện với một cầu chì đung loại. Không bao giờ thay cầu chỉ bằng một cầu chì loại cao hơn vì có thể gây ra chay.

Post Comment