Home Điện-Điện Tử Cách kiểm tra linh kiện lắp ráp bề mặt

Cách kiểm tra linh kiện lắp ráp bề mặt

1
0

Ngoài việc được sử dụng trong các máy đọc đĩa CD, các máy ghi hình, các máy cassette, các linh kiện lắp ráp bề mặt cũng được sử dụng trong các TV. Trong các TV RCA CTCI 140 và CTCI 145 E, các linh kiện lớn được ráp ở mặt trên của vĩ mạch cùng với các linh kiện lắp ráp bề mặt dưới (hình 1-33). Các linh kiện lắp ráp bề mặt, như các điện trở, tụ điện, và các điốt có thể có hai hay ba đầu để nối vào mạch. Bộ vi xử lý có thể có những cánh theo kiểu rãnh được hàn trực tiếp vào bản mạch (hình 1-34). Những IC này có thể có đến hơn 80 chân khác

1-33

Hình 1-33 – Trong TV xách tay RCA, các linh kiện lắp ráp bề mặt được gắn trực tiếp trên mạng điện bên dưới bản mạch

nhau phải hàn. Thông thường, một transistor lắp ráp bề mặt có ba đầu dây với phần thân nhỏ được gắn phẳng vào mạng điện của bản mạch.

Các điện trở, tụ điện và transistor là những linh kiện nhỏ li ti có màu đen, trắng hay nâu và được hàn vào trong mạch. Tốt hơn hêt là tìm kiệm đúng linh kiện thay thế của hãng sản xuất để thay thế. Tuy nhiên cũng có những điện trở và tụ điện gắn thành thẻ hoặc đựng trong bao có giá trị thông dụng khác nhau để thay thế (hình 1-35). Ngày nay, những linh kiện nhỏ li ti đó có thể mua được theo từng chục, trăm hay ngàn cái.

Bạn có thể gặp những linh kiện giống như một điện trở, nhưng thực ra là một linh kiện dự trữ. Một chip điện trở đôi có hai phần tử điện trở có giá trị khác nhau trong cùng một chip.

1-34

 

Hình 1- 34 – Bộ vi xử lý có thể có nhiều cánh dạng rảnh hay các phần tử được hàn vào mạng điện của bần mạch.

IC’s SMDs, or microprocessor: các IC, SMD hay các vi xử lý.

Hình 1-35 – Các tụ điện, , điện trở, điốt và transistor SMD nhỏ để thay thế có thể được gắn trên một tấm giấy cứng, hay trong các bao nhựa chứa 10 hay 100 linh kiện.

1-35

 

Transistor nhỏ có thể có cả ba phần tử nhô ra ở đáy hay cực góp ở trên mặt. Bạn có thể thấy có nhiều hơn một điốt trong một linh kiện lắp ráp bề mặt. Một kiểu nối khác có thể được thực hiện với các mối nối dương và mối nối anốt.

Transistor kỹ thuật số phải có các điện trở cực gốc và điện trở phân cực gắn bên trong linh kiện lắp ráp bề mặt, nhưng transistor tiêu chuẩn có các đầu dây trực tiếp từ các phần tử bên trong. Chú ý là transistor kỹ thuật số PNP có các điện trở cực gốc và điện trở phân cực gắn vào đầu cực phát. Các transistor kỹ thuật số NPN cũng tương tự như vậy. Khi thực hiện các kiểm tra cho các transistor kỹ thuật số phải tính đến điện trở nối tiếp với đầu cực gốc và điện trở rò giữa các đầu cực gốc và cực phát. Xác định xem transistor là kiểu tiêu chuẩn hay kiểu kỹ thuật số trước khi kiểm tra (hình 1-36).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here