Home Điện-Điện Tử CÁCH NỐI CHÂN MẠCH TRONG ORCAD

CÁCH NỐI CHÂN MẠCH TRONG ORCAD

2
0

(Lệnh hierarchical pin)

Lệnh này dùng đế đặt các chân nối mạch. Các chân nối mạch đặt trong các khối liên kết trên các trang sơ dồ nguyên lý trong các thư mục sơ đồ nguyên lý chủ. Tên của các chân

64

nối này trùng với tên của các nhánh nối mạch trên các sơ đồ mạch trong các thư mục sơ đồ con.

Phương pháp đặt các chân nối mạch.

 1. Từ menu Place/Hierarchical Pin. Khung thoại Place Hierarchical Pin như sau:

 

knoi

 1. Đặt tên cho chân nối mạch trong trường Name, bạn cần nhớ tên này trùng với tên của các nhánh nối mạch mà chân nối này nối đến.
 2. Chọn thể loại cho chân nối mạch trong trường Type.
 3. Tùy chọn Width cho phép bạn chỉ định các thành phần của chân nối mạch.
 4. Nếu bạn muốn thay đổi các thuộc tính và các giá trị kết hợp của chúng. Kích User Properties và thay đổi.
 5. Kích OK
 6. Các chân nối mạch này sẽ bám theo con trỏ, đặt chân nối mạch bên trong, sát cạnh khối nối mạch. Kích nút trái chuột để đặt chân nôì mạch.
 7. Lặp lại các bước trên cho các chân nối mạch khác.

❖   Kích nút phải chuột, chọn End Mode để kết thúc lệnh. LỆNH NO CONNECT

Lệnh này cho phép bạn đặt các ký hiệu không nối mạch vào đường mạch dẫn trong sơ đồ mạch nguyên lý.

Ký hiệu không nối mạch này sẽ làm cho các chân linh kiện không dùng đến bằng những thông tin minh họa các chân linh kiện đó không được nối mạch. Ký hiệu này không ảnh hưởng đến những chân cắm được nối mạch. Khi thuộc tính No Connect được cài về True, thì chân linh kiện đó không được nối mạch và ngay chân cắm đó sẽ xuất hiện ký hiệu X.

Phương pháp:

 1. Sau khi bạn đặt linh kiện vào trang thiết kế mạch, chọn Place/No Connect.
 2. Ký hiệu No Connect sẽ có hình X bám theo con trỏ, bạn di chuyển con trỏ vào chân linh kiện không nối mạch và click nút trái chuột.
 3. Lặp lại các bước trên cho các chân khác không muốn nối mạch của linh kiện.
 4. Sau khi đặt ký hiệu không nối mạch cuối cùng vào trang thiết kế, kích nút phải chuột và chọn End Mode để kết thúc lệnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here