Home Điện-Điện Tử CÁCH SỬ DỤNG LỆNH ANNOTATE TRONG ORCAD

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH ANNOTATE TRONG ORCAD

85
0

Lệnh này cho phép bạn gán tên đốì chiếu duy nhất cho từng linh kiện. Khi các linh kiện này được đặt trong trang thiết kế mạch chúng phải được gán một tên duy nhất. Bạn sử dụng lệnh này khi tất cả linh kiện được đặt trong trang thiết kế và chưa sử dụng các công cụ Capture nào khác. Bạn có thể gán tên gọi linh kiện theo thứ tự tăng dần hoặc cũng có thể thay đổi tất cả linh kiện qua tất cả các trang sơ đồ mạch đã được truy xuất. Khi bạn sử dụng lệnh này, tất cả các trang nối tiếp trong sơ đồ mạch nhiều trang có thế được thêm các ký hiệu chấu nối cuối trang và các nhánh nối liên kết. Đồng thời, lệnh này còn có thể minh họa phần nguồn và xuất của trang sơ đồ mạch và các ký hiệu sơ đồ mạch trong bản thiết kế.

Những linh kiện được cập nhật theo thứ tự nhằm hiện trong trang sơ đồ thiết kế mạch theo trình tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.

Khi bạn chọn trang sơ đồ muốn gán tên đôi chiếu linh kiện, chọn lệnh Annotate từ menu Tools, khung thoại Annotate như sau:

lenh anno

 

#   Thành phần Scope

Scope chứa hai tùy chọn:

  • Update entire design: Cập nhật toàn bộ bản thiết kế.
  • update Selection: Cập nhật chỉ với các trang sơ đồ đã được chọn.

#   Thành phần Action

Action chứa các tùy chọn sau:

  • Incremental references update
  • ưnconditional references update
  • Reset part references to.
  • Add intersheet reíerences.
  • Delete intersheet reíerences.

#          Thành phần Mode

Mode chứa hai tùy chọn sau:

  • update Occurrences
  • update Instances

Chỉ định chế độ cập nhật linh kiện mẫu hoặc mạng kết mạch.

#  Thành phần Physical Packaging

Chỉ định các thuộc tính phù họp của Capture để kết nhóm các linh kiện thành tổ hợp mạch.

#  Thành phần reset Reference numbers to begin at 1 in each schematic

Khi chọn thành phần này, Capture sẽ đánh sô’ linh kiện bắt đầu từ 1 cho mỗi thư mục sơ đồ mạch. Ngược lại, chương trình sẽ nhìn vào các trang sơ đồ mạch đã chọn, tìm con số đôi chiếu cao nhất và bắt đầu đánh số từ con số cao nhất đó.

#  Thành phần Do not change the page number

Nếu thành phần này được chọn thì số trang sẽ không được đánh số lại trong quá trình ghi tên đối chiếu linh kiện.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here