Home Điện-Điện Tử CÁCH SỬ DỤNG LỆNH BUS, TẠO KHỐI MẠCH DẪN TRONG ORCAD

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH BUS, TẠO KHỐI MẠCH DẪN TRONG ORCAD

1
0

Lệnh này cho phép bạn đặt khối mạch dẫn linh kiện. Khối mạch dẫn linh kiện là một nhóm đương dẫn tín hiệu và chúng không được nối với mạng mạch. Khi bạn gán tên cho

một khối mạch dẫn thì tên đó sẽ xác định các tín hiệu truyền

đi trên khối mạch và nối những tín hiệu đó với các mạng mạch tương ứng.

Phương pháp tạo khối mạch dẫn:

  1. Từ menu Place, chọn Bus hoặc chọn công cụ place trên thanh đồ họa.
  2. Kích nút trái chuột tại vị trí đầu tiên đặt đường mạch dẫn.
  3. Rê chuột để vẽ đường mạch dẫn. Nếu bạn muốn bẻ góc 90 độ thì kích nút trái chuột, muốn vẽ đường mạch chéo thì nhấn giữ phím Shift trong khi rê chuột.
4. Kết thúc lệnh vẽ bằng phím ESC hay bằng đúp nút trái chuột.

lenh bus

 

<$> LỆNH JUNCTION

Đặt điểm nối để nối hai đường mạch điện hoặc tách rời chúng. Việc nối này chỉ thực hiện được giữa hai đường mạch điện hoặc hai khối mạch điện.

Phương pháp:

  1. Mỏ* trang sơ đồ nguyên lý mạch cần đặt điểm nối.
  2. Từ Menu Place, chọn Junction hoặc chọn công cụ Place Junction trên thanh công cụ đồ hoạ. Lúc này sẽ có một điểm đen nhỏ bám theo con trỏ.
  3. Đặt con trỏ vào điểm nối giữa hai đường mạch điện và click nút trái chuột.
  4. Thực hiện tương tự cho các điểm nối khác.
  5. Sau khi nối xong tất cả các điểm, bạn click nút phải chuột, chọn End Node từ menư xổ để kết thúc lệnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here