Home Điện-Điện Tử CÁCH SỬ DỤNG LỆNH NEW SCHEMETIC, NEW SCHEMATIC PAGE TRONG ORCAD

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH NEW SCHEMETIC, NEW SCHEMATIC PAGE TRONG ORCAD

76
0

Lệnh New Schemetic

Lệnh này dùng để vẽ sơ đồ chi tiết mạch trong khung cửa sổ thiết kế mạch hiện hành.

Khi một đề án được tạo thì nó chứa sơ đồ nguyên lý mạch nằm trong một trang. Sau khi bạn vẽ xong, bạn có thế di chuyển các trang sơ đồ mạch nguyên lý cũ vào đó và có thể tạo thành một trang mạch nguyên lý mới.

  1. Trước tiên, mỏ’ trang thiết kế chứa sơ đồ nguyên lý mạch điện mới.
  2. Chọn Design / New Schematic. Khung thoại New Schematic như sau:

cach sd 1
 

  1. Lưu sơđồ thiết kế mới bằng lệnh Save As.

Lệnh New Schematic Page

Cộng thêm trang sơ đồ nguyên lý mạch mới vào sơ đồ nguyên lý mạch đã chọn.

  1. Trong Design Manager, mở trang sơ đồ mạch nguyên lý để chứa trang sơ đồ nguyên lý mạch mới.
  2. Chọn Design / New Schematic Page. Khung thoại New
Page In Schematic như sau:

cach sd 2

 

  1. Đặt tên cho trang sơ đồ mạch mới vào hộp thoại Name, kích OK. Trang mạch điện mói sẽ được liệt kê trong khung cửa sổ Design.
  2. cach sd 3

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here