Home Điện-Điện Tử Cáck kiểm tra điện trở transistor

Cáck kiểm tra điện trở transistor

1
0

Thực hiện các phép đo điện áp thiết yếu trên các thành phần của transistor có thể xác định transistor có bình thường không.

1-16

Hình 1-16 – Dụng cụ đo trường siêu cao tần có thể kiểm tra dòng điện, cao áp, và hoạt động của bộ phát siêu cao tần trong một lò vi ba.

1-17

Hình 1-17- Một kiểm tra nhanh điện áp của các tụ lọc lớn có thể cho thấy nguồn điện áp thấp có bình thường hay không.

Hình 1-18 Một điện trở cực phát hở mạch có thể làm tăng điện áp ở đầu cực góp

 

1-19

Transistor nghi ngờ là bị hở nếu điện áp cực góp cao hơn bình thường rất nhiều, và không có điện áp ởđầu cực phát. Một điện trở cực phát bị hở có thể tạo ra cùng những số đo điện như vậy (hình 1-18).

Nối vôn kế giữa các đầu cực góp và cực phát và ghi nhận các sốđo điện thế. Nhớ là có thể đọc các số đo điện áp thấp này bằng đồng hồ DMM. Đầu cực góp của một transistor NPN là dương, nhưng của một transistor PNP là âm. Bây giờ nối tắt cực gốc với các đầu cực phát và điện áp phải tăng lên nếu transistor là bình thường.

Thực hiện cùng cách đo nói trên cho cả ba đầu có thể cho thấy transistor bị rò hay bị ngắn mạch. Các đầu cực góp và cực phát trở nên bị rò trong hầu hết các transistor. Các số đo điện áp trên cả hai đầu có thể khá gần với trường hợp ngắn mạch trực tiếp cực góp tới cực phát. Tháo bỏ các transistor có bất cứ dâu hiệu rò rỉ nào giữa các đầu.

Transistor thường là tốt nếu thấy có thiên áp cực gốc- cực phát bình thường (hình 1-19). Transistor Silicon sẽ có thiên áp cực gốc- cực phát 0.6 V, nhưng transistor germanium sẽ có thiên áp cực gốc- cực phát 0.3 V. Bạn có thể kiểm tra nhanh điện áp phân cực của mỗi transistor trong vĩ mạch và có thể tìm ra mạch transistor bị hỏng. Đương nhiên là nếu điện áp nguồn không đúng hay không có thì sẽ đo thấy điện áp rất nhỏ trên bất cứ đầu nào của transistor.

Trước hết, đo điện áp trên tất cả các thành phần với đất, rồi kiểm tra thiên áp cực gốc -cực phát. Nếu bạn chưa tin chắc vào các kết quả đo, hãy tháo transistor ra khỏi mạch và kiểm tra ngoài mạch bằng đồng hồ DMM hay dụng cụ kiểm tra transistor. Một số kỹ thuật viên thích tháo đầu cực gốcra khỏi mạch, và thực hiện một kiểm tra trên mạch khác. Đôi khi, khi transistor đã được tháo ra, hay khi đặt dựng cụ kiểm tra transistor trong mạch vào transistor, transistor bị hỏng hay không ổn định có thể kiểm tra thấy bình thường.

Ngoài việc sử dụng các phương pháp kiểm tra điện áp và điện trở. Transistor cũng có thể được kiểm tra trong hay ngoài mạch bằng bất cứ một dụng cụ kiểm tra transistor nào khác có bán trên thị trường.

Transistor nghi ngờ có thể được kiểm tra ngoài mạch bằng cách đo điện trở bằng vôn kế VOM hay dồng hồ đo DMM ( hình 1-20). Transistor bị rò hay bị đứt hở có thể được tìm ra bằng thang đo ohm.

 

 

1-20

 

Hình 1-20 Kiểm tra transistor nghi ngờ bằng kiểm tra điốt nối transistor của đồng hồ đo DMM.

open base to collector: đứt giữa cột gốc và cột phát; leaky between base and emiter: rò giữa cột gốc và cột phát; high-resistance junction between base and collector: mối nối điện trở cao giữa cực gốc và cực phát.

Một phương pháp kiểm tra nhanh transistor trong hay ngoài mạch là kiểm tra bằng chức năng kiểm tra điốt hay kiểm tra transistor của đồng hồ đo DMM (hình-21) các số đo điện trở so sánh được của điốt nối từ cực gốc đến cực góp và cực gốc đến cực phát sẽ xác định một transistor NPN hay PNP và sẽ chỉ ra nếu có rò rỉ hay đứt hở nối giữa các thành phần. Điện trở của transistor bị rò giữa cực góp và cực phát hay cực gốc và cực phát sẽ thấp theo cả hai chiều.

 

1-21

Hình 1-21 Các transistor có thể được kiểm tra bằng ohm kế hay kiểm tra điốt nối của đổng hồ đo kỹ thuật số DMM.

normal transistor: transistor bình thường; leaky transistor between collection and emitter: transistor rò giữa cực góp và cực phát; open junction betwwen collector and base terminals: đứt nối giữa cực góp và cực phát.

Phần lớn các transistor trở nên bị rò giữa các đầu cực phát và cực góp.

Transistor có thể bị đứt hở giữa các đầu cực gốc và cực góp hay cực gốc và cực phát mà không đo thấy bằng DMM. Một transistor có mốỉ nối điện trở cao.

 

1-22

Hình 1-22 Transistor bị rò có thể cho thấy sự rò rỉ chậm giữa cực gốc và cực phát hay giữa cực phát và cực góp.

black: đen; red: đỏ; normal: bình thường; leaky betvveen collector and base: rò giữa cực góp và cực gốc; leaky between emitter and collector: rò giữa cực phát và cực góp; reversed test leads: đổi chiều các đẩu dây kiểm tra.

Có thể gây ra đáp ứng yếu hay triệt tiêu đáp ứng khi sự rò rỉ trong một cặp cực của transistor là lớn hơn của cặp cực khác. Mối nối có điện trở cao hiện diện khi sô đo giữa hai thành phần chênh lệch nhiều trăm ohm và không chênh lệch giữa hai thành phần khác. Transistor có thể được kiểm tra nhanh bằng các kiểm tra điốt hay transistor của DMM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here