Home Gia công Cắt bằng tia lửa điện

Cắt bằng tia lửa điện

131
0

Trong phương pháp ăn xói mòn bằng dây dụng cụ điện cực là một sợi dây thau chạy. Cũng như trong ăn xói mòn khoét, việc ăn mòn được thực hiện qua sự phóng điện giữa dây và chi tiết. Phương pháp ăn xói mòn bằng dây cắt đòi hỏi những máy móc đặc biệt (Hình 1)

ldien

Quá trình cắt

Dây có bể dày từ 0,1 mm đến 0,3 mm được quấn căng vào một cái lõi và từđó kéo qua chi tiết rổi xử lý sau đó. Các dẫn hướng dây ở trên và ở dưới của chi tiết giúp sợi dây triệt rung và đảm bảo một đường cất thẳng.

Chi tiết được cắt trong điện môi. Chất này thường là nước khử muối.

Quy trình ăn xói mòn bắt đẩu từ một lỗ mổi được gia công qua khoan hay ăn xói mòn khoét trước đó. Sợi dây phải được xỏ qua lỗ này.

Với điểu khiển bằng kỹ thuật sô’ của chuyển động bàn và vị trí nghiêng của dây qua dịch chuyển lệch hướng người ta sản xuất nhiều loại hình dạng trong và ngoài khác nhau (Hình 2) thí dụ như tấm cắt, tấm dẫn hướng và chày cất trong một dụng cụ cắt (trang 105) với cùng một chương trình NC.

ldien1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here