Home Uncategorized Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Rơle trung gian

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Rơle trung gian

510
1

Rơle trung gian làm chức năng thực hiện các theo tác trung gian, hoặc đi đóng cắt cuộn dây khống chế của công tắc tơ, aptômat hoặc máy cắt điện. Vì thế, rơle trung gian thường có nhiều tiếp điểm, kể cả tiếp điểm thường mở và thường đóng.

Thực chất của rơle trung gian chỉ là một nam châm điện có gắn hệ thống tiếp điểm (hình 2.11). Nam châm điện gồm cuộn dây 1, lõi thép tĩnh 2 và lõi thép động 3. Lõi thép động được định vị nhờ vít điều chỉnh 4 và được găng bởi lò xo 12. Độ găng của lò

 

role trung gian

xo điều chỉnh được nhờ vít điều chỉnh 5. Cuộn dây 1 có thể là cuộn điện áp, cuộn cường độ, hoặc cả cuộn điện áp và cuộn cường độ.

Hệ thống tiếp điểm gồm có tiếp điểm thuận 6 – 7 và tiếp điểm nghịch 10 – 11.

Khi cuộn dây có điện, nó hút lõi thép 3 xuống, các đầu tiếp xúc động 7 và 10 được nâng lên, do đó tiếp điểm thuận 6-7 đóng lại, tiếp điểm nghịch 10-11 mỏ ra.

Các vít 4 và ốc 5 để điều chỉnh điện áp (hay dòng điện) hút và nhả của nam châm điện.

Loại rơle này thuộc loại tác động ngay, tức có điện thì nó đóng, mắt điện nó nhả ngay. Người ta còn chế tạo loại rơle trung gian nhả chậm (hình 2.12). Điểm khác nhau giữa rơle thường và rơle nhả chậm, là trên mạch từ của rơle nhã chậm có lắp một ống ngắn mạch 3 thường làm bằng đồng.

role trung gian 1

Khi cuộn dây 1 có điện, nó tạo ra từ thông trong mạch làm lá thép động bị hút xuống lá thép tĩnh, đóng tiếp điểm 8. Khi cuộn dây mất điện, từ thông ộb trong mạch giảm, nên trong ống ngắn 3 sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng để tạo ra từ thông bù lại sự giảm của từ thông ộb, theo định luật Lenxơ. Nhờ vậy, từ thông trong mạch giảm chậm và lá thép động không bị nhả ngay, giữ cho tiếp điểm 8 tiếp tục đóng một thời gian sau khi cắt điện vào cuộn hút. Tiếp điểm 8 gọi là tiếp điểm thường mở, mở có thời gian. Ngược lại, nếu rơle nhả chậm có lắp ráp tiếp điểm nghịch, thì nó sẽ là tiếp điểm thường đóng, đóng có thời gian.

Ốc 5 để điều chỉnh độ găng của lò xo 4, và do đó, làm thay đổi điện áp cũng như thời gian nhả chậm. Lá đồng mỏng 7 để thay đổi khe hở giữa lá thép 6 và lõi thép tĩnh, sẽ làm thay đổi điện áp nhả cũng như thời gian nhả chậm. Thời gian nhả chậm của rơle có thể đạt tới 5 giây.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here