Home CNC Cấu trúc của lệnh dwell

Cấu trúc của lệnh dwell

249
0

Cấu trúc hoặc định dạng của hàm dwell như sau:

X5.3    … Mọi máy mốc, trừ các chu kỳ cố định

U5.3    …Chỉ dùng cho máy tiện

P5.3     … Mọi máy công cụ, kể cả chu kỳ cố định.

Trong trường hợp bất kỳ, sự biểu diễn là 5 chữ số trước và ba chữ số sau dấu thập phân, dù điều đó có thể thay đổi trên các hệ điều khiển khác nhau.

Các ví dụ về ứng dụng thực tiễn của định dạng dwell bao gồm:

G04 X2 .0       …         thường dùng cho các dwell dài

G04 P2000      …         thường dùng cho các dwelltrung bình và ngắn

G04 U2 . 0      …         chỉ dùng trên máy tiện, đơn vịlà giây

Trong ví dụ này, dwell là 2 giây hay 2000 mili giây với cả ba định dạng. Ví dụ kế tiếp cũng tương tự

G04 X0.5

G04 P500

G04 U0.5

Ví dụ này minh họa thời lượng dwell là 500 mili giây hoặc nửa giây với cả ba định dạng.

Trong chương trình CNC, hàm dwell có thể xuất hiện theo cách thức dưới đây, bạn hãy lưu ý dwell trong một. block riêng:

N21 G01 Z-1.5 F12.0

N22G04X0.3            (LỆNH DWELL 0.3 SEC)

N23 Z-2.7 F8.0

Các chương trình sử dụng địa chỉ X hoặc U có thể gây ra sự nhầm lẫn, đặc biệt đối với các nhà lập trình mới. Các địa chỉ X hoặc U có thể được diễn dịch không đúng, do có thể hiểu là chuyển động trục. Điều này không thể xảy ra. Theo định nghĩa, trục X và ứng dụng tiện của trục này, trục U, là trục dwell X là trục chung duy nhất cho mọi máy CNC.

Không có chuyển động trục xảy ra khi địa chỉ X, P    hoặc U được dùng với lệnh dwell G04

Bộ điều khiển diễn dịch lệnh này theo dwell, không theo chuyển động trục. Điều này là do sự hiện diện của lệnh chuẩn bị G04, quyết định ỷ nghĩa của địa chỉ đi kèm. Nếu sử dụng địa chỉ X hoặc U đối với dwell khồng thuận tiện, bạn hãy dùng địa chỉ P. Bạn cần nhớ, địa chí P không chấp nhận dấu thập phân, do đó dwell được lập trình trực tiếp theo số miligiây để điều khiển thời lượng tạm dừng. Một miligiây tương ứng 1/1000 giây, do đó một giây là 1000 miligiây.

Các địa chỉ X và U còn có thể được lập trình theo miligiây, không dùng dấu thập phân, ví dụ:

G04 X2.0 tương dương với G04 X2000

Có thể bỏ các chữ số’ Zero đứng trước trong định dạng không có dấu thập phân (nhưng không được bỏ các chữ số Zero đứng sau):

P1        =          P0001  …lmiligiây

P10      =          P0010  …10 miligiây

P100    =          P0100  …100 miligiây

Tùy theo địnhdạng lập trình đối với dwell, khoảng thời lượng lập trình có thể thay đối. Đối với định dạng sử dụng 5 chữ số đứng trước và 3 chữ số đứng sau dấu thập phân, khoảng thời lượng là 0.009 giây đến 99999.999 giây, tương ứng khoảng từ 1/1000 giây đến 27 giờ, 46 phút và 39,999 giây.

Các ứng dụng lập trình dwell là như nhau trên cả trung tâm gia công và máy tiện CNC, nhưng địa chỉ U chỉ có thể được sử dụng trong các chương trình tiện. Sự lựa chọn đơn vị hệ mét hoặc hệ Anh không ảnh hưởng đến hàm dwell.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here