Home Cơ điện tử Cấu trúc và nhiệm vụ của điều khiển CNC

Cấu trúc và nhiệm vụ của điều khiển CNC

125
0

Các nhiệm vụ quan trọng nhất của điểu khiển CNC là Nhập, Lưu, Xử lý và Xuất dữ liệu cũng như liên tục kiểm soát các quy trình điều chỉnh, thí dụ giữ đúng tốc độ quay cài đặt hay vị trí bàn trượt.

Nhập dữliệu (Hình 1)

11.1

Việc nhập các chương trình chi tiết máy đã được viết bởi lập trình viên hay việc thay đổi chương trình có thể thực hiện:

trực tiếp trên máy qua bàn phím của vùng thao tác trong bảng điều khiển

qua một đĩa CD, một thanh nhớ USB hay qua đường dữ liệu nối với một máy tính hay qua mạng đến một máy chủ.

Việc lưu dữ liệu được thực hiện trong các đơn vị lưu trữ (mô đun nhớ) điện tử.

Xử lý dữ liệu

Bộ điễu khiển cho việc này chứa nhiều bộ vi xử lý để thực hiện các công việc như tính ra các quỹ đạo của dụng cụ cũng như tính toán liên tục các dữ liệu đo cho việc điểu chỉnh vị trí của động cơ chuyển động dẫn tiến.

Xuất dữ liệu

Việc xuất dữ liệu tới máy được thực hiện qua một hệ điểu khiển thích nghi. Nó khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu sao cho việc điểu khiển các động cơ, van và các cơ cấu tác động khác có thể thực hiện được. Ngoài ra dữ liệu (chương trình, thông số định mức/số liệu vận hành) cũng có thể xuất qua những giao diện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here