Home Vật liệu Chọn lựa vật liệu

Chọn lựa vật liệu

27
0

Khi chọn lựa vật liệu thích hợp cho cơ phận cần phải mô tả rõ ràng nhiệm vụ của cấu kiện và sau đó trình bày được rõ ràng chính xác những đòi hỏi của vật liệu (Bảng 1).

 

Bảng 1: Nhiệm vụ kỹ thuật của vật liệu và sự chọn lựa vật liệu
Yêu cẩu đối với vât liêuĐăctính cần thiết
Vật liệu có phù hợp với chức năng hay không chẳng hạn như trọng lượng, nhiệt độ hóa lỏng hoặc khả năng dẫn điện?Câu trả lời sẽ cho biết lý tính của vật liệu như tỷ trọng, nhiệt độ hóa lỏng, độ dân điện
Vật liệu có thể chịu đựng được lực tác động vào cấu kiện hay không?Những đặc tính về cơ học (cơ tính) và công nghệ trả lời

điều này như độ bến, độ cứng, độ dẻo

Vật liệu có bị mòn trên bể mặt trượt không ?Sức chống mài mòn (độ bển mài mòn) sẽ cho thông tin vé vấn để này.
Phương pháp gia công nào sản xuất cấu kiện ít tốn kém ?Tính công nghệ sẽ thông tin về vấn để này như tính đúc và tính gia công cất gọt
Trong điểu kiện dự định sử dụng, vật liệu của cấu kiện có bị vật liệu xung quanh hoặc nhiệt độ cao ăn mòn hay không ?Hóa tính và tính công nghệ mô tả về những phản ứng này như khả năng chống ăn mòn và sức bển chống lại gỉ sét ở nhiêt đô cao.

 

Sau khi cân nhắc tất cả mọi khía cạnh, vật liệu cho một cấu kiện sẽ được chọn theo các tiêu chí sau đây:

Đáp ứng đầy đủ nhất chức năng của cấu kiện và các yêu cẩu về kỹ thuật,

Chi phí sản xuất và giá cả vật liệu thuận lợi nhất và

Không gây ô nhiễm cho môi trường trong lúc sản xuất và sau khi sử dụng.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here