Home Uncategorized Chọn tiết diện dây dẫn mạch dòng điện không đổi theo tổn...

Chọn tiết diện dây dẫn mạch dòng điện không đổi theo tổn thất điện cho phép

248
0

Giả sử tính tiết diện đường dây truyền tải điện năng của ba phụ tải có dòng điện I|, Ỉ2, I3 (hình 5.3). Tổn thất điện áp AU ở cuối đường dây là:
p1

 

b)

Hình 5.3. Sơ đồ hai đường dây (a) và một đường dây (b) cung cấp năng lượng dòng điện không đổi cho các phụ tải

Nêu ta biểu thị điện trở các đoạn dây dẫn kể từ nguồn điện tới những điểm phân bố phụ tải A, B, c là:

ri = ri; r2 = rrr + n; r3 = ri + rn + rm

 

 

thì tổn thất điện áp ở cuối đường dây sẽ là:

 

 p2

(5.12)

 

 

Trong mạng điện điện áp thấp, vì khoảng cách dẫn điện ngắn nên toàn bộ đường dây đều chọn cùng một tiết diện. Nếu mỗi đoạn OA, AB, BC lại chọn những tiết diện khác nhau thì kim loại màu tiết kiệm cũng không được là bao, mà việc nối dây lại khó khăn, hơn nữa ở mỗi đoạn dây lại phải đặt những cầu chì bảo vệ thích ứng. Do đó, khi chọn cùng một tiết diện thì các điện trở ĩì, f2, Ĩ3 ta sẽ tính theo công thức quen thuộc:

 

p3

trong đó s là tiết diện của đường dây, p là điện trở suất của vật liệu chế tạo dây dẫn. Thay vào (5.12) ta có:

 

p4

Rút ra tiết diện s cần thiết để cho tổn thất điện áp ở cuối đường dây bằng AU là:

p5

Như vậy, nếu biết tổn thất điện áp cho phép tính phần trăm so với điện áp định mức Uđm là ÀƯ (%), dựa theo (5.13) ta chọn được tiết diện dây tương ứng

p6

(5.14)

Nếu phụ tải cho theo công suất, tính bằng KW thì (5.14) có thể chuyển về dạng:

(5.15)

(5.16)p7

 

Chú ý rằng trong công thức (5.16), PK tính KW, lk tính bằng m, Uđm tính bằng V và s tính bằng mm2, pklk là tích số của phụ tải Pk với chiều dài lk kể từ nguồn tới phụ tải.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here