Home CNC Chuyển động dao và chu kỳ cố định gia công lỗ

Chuyển động dao và chu kỳ cố định gia công lỗ

185
0

Hai ví dụ dưới đây sẽ so sánh các khác biệt khi lập trình gia công các lỗ trong các block riêng rẽ (02401), từng bước chuyển động dao được lập trình trong một block chuyển động, và gia công các lỗ đó sử dụng chu kỳ cố định (02402). Phần này chưa đưa ra các giải thích chỉ minh họa giữa hai phương pháp lập trình khác nhau. Dụng cụ cắt là mũi khoan tiêu chuẩn 03/16 được dùng để khoan ba lỗ cụt có chiều sâu 0.G25 in (Hình 24.1).

Hinh 24.1. Sơ đồ các lỗ trên chi tiết – các chương trình O2401 và O2402.

24.1

O2401 (ví dụ 1)

(SỬ DỤNG CÁC BLOCK RIÊNG RẼ)

N1 G20

N2 G17 G40 G80

N3 G90 G54 G00 X5.9 Y1.89 S900 M03

N4 G43 Zl.0 H01 M08

N5 Z0.1 M08

N6 G01 Z-0.6813 F4.5

N7 G04 P200

N8 G00 Z0.1

N9 X3.87 Y3.4

N10 G01 Z-0.6813

N11 G04 P200

N12 G00 Z0.1

N13X2.047

N14 G01 Z-0.6813

N15 G04 P200

N16 G00 Z0.1 M09

N17 G28 X2.047 Y3.4 Z1.0

N18 M30

%

Chương trình O2402 sử dụng chu kỳ cố định để tăng tính hiệu quả:

(Ví dụ 2)

(SỬ DỤNG CHÙ KỲ CỐ ĐỊNH)

N1G20

N2 G17 G40 G80

N3 G90 G54 G00 X5.9 Y1.89 S900 M03

N4 G43 Z1.0 H01 M08

N5 G99 G82 R0.1 Z-0.6813 P200 F4.5

N6 X3.87 Y3.4

N7 X2.047

N8 G80 G28 X2.047 Y3.4 Z1.0M09

N9 M30

%

Chương trình O2401 cần đến 18 block dù chỉ gia công có ba lỗ. Trong chương trình O2402, sử dụng chu kỳ cố định, chỉ cần có 9 block, chương trình này ngắn hưn và dễ đọc hơn, do không có các block lặp lại. Các cải tiến chương trình, cập nhật và các thay đổi có thê được thực hiện dễ dàng hơn, nếu có yêu cầu. Bạn hãy dùng chu kỳ cố định để gia công các lỗ, thậm chí chỉ gia công một lỗ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here