Home Uncategorized Công dụng, cách kiểm tra Điôt đệm

Công dụng, cách kiểm tra Điôt đệm

118
0

Một điôt đệm bị rò có thể làm đứt cầu chì hay ngắt cái ngắt mạch. Điôt đệm bị dứt có thể khiến cho transistor công suất bị nóng và bị hư hỏng.

Điôt có thê được kiểm tra bằng chức năng kiểm tra điôt DMM hay VOM (hình 4-32). cần phải đo được điện trở thấp theo một chiều ; điện trở vô cùng lớn khi dảo chiều que đo. Một đi ôi đệm sẽ có điện trở thấp theo cả hai chiều. Thay điôt đệm với một ctiôt 1.8 W- 2.4 kV. Không thay bằng loại điôt .điện thông thường.
4-29

 

Hình 4-29- Một mạch công suất an toàn sử dụng tụ điện bốn chân mác rẽ cực góp.

from hor. driver: từ bộ kích thích ngang; hor. output: công suất ngang; damper: đệm; boots: tâng cường.

4-32

 

Hình 4-30 – Diện áp của tụ điện điều chỉnh hay tụ an toàn có thể thay đổi từ 1.2 kv đến 2kV với dung sai 5%.

focus control: điều khiển đổng bộ; screen control; điều khiển mản hình- holddown or saĩety capaciỉors: các tụ ổn định hay tụ an toàn.

 

4-31

Hình 4-31- Kiểm tra tụ điện an toàn nếu transistor công suất vẫn tiếp tục bị ngắn mạch,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here