Home Gia công Đo lường Đặc tính chất lượng và lỗi sai hỏng

Đặc tính chất lượng và lỗi sai hỏng

160
0

■            Các loại đặc tính chất lượng (Bảng 1)

tts

Đặc trưng định lượng (thay đồi) là những đặc tính đo được hay đếm được, số đo của một đặc trưng định lượng có thể là bất cứ một con số nào. Thông số của một đặc trưng đếm được gọi là số đếm.

Đặc trưng định tính còn gọi là đặc trưng thuộc tính. Thí dụ như kết quả của một cuộc thử nghiệm là tốt hay không tốt hay như bảng tổng hợp lỗi sai hỏng (trang 64). Trị số của một đặc trưng thứ tự còn được gọi là điểm, thí dụ như điểm rất tốt, tốt, hay xấu. Bậc dung sai như 2,1,0 và K của căn mẫu đo cũng là thí dụ cho một đặc trưng thứ tự.

tts1

Lỗi xuất hiện khi một hay nhiều đòi hỏi về chất lượng không được đáp ứng. Đó có thể là trị số đo nằm ngoài dung sai hay khi một chức năng không đạt yêu cầu. Theo định luật tăng gấp 10 lần thì nếu khám phá ra lỗi sai hỏng chậm hơn một bậc thì phí tổn gây ra tăng gấp 10 lần (Hình 1). Nếu chi phí sửa lỗi sai hỏng ở giai đoạn phát triển là từ khoảng một cent đến vài euro thì khi đến giai đoạn thửnghiệm lần cuối hay khi sản phầm đến tay khách hàng phí tổn này tăng lên cả ngàn lần. Một thí dụ cho một lỗi sai hỏng trầm trọng là khi một công ty sản xuất xe hơi bán sản phầm ra thị trường rổi mới khám phá ra là xe có một lỗi sai hỏng liên hệ đến sự an toàn khiến cho công ty phải thu hồi xe vể hãng để sửa chữa.

tts2

Theo chiến lược triệt tiêu lỗi (chiến lược khử sạch lỗi, chiến lược diệt lỗi xuống số không) thì trong mỗi bước sản xuất ta phải tránh lỗi để đến bước cuối cùng của sản xuất sản phầm trở nên hoàn hảo. Nếu một dây chuyền sản xuất có 100 nhân viên và mỗi nhân viên chỉ làm hoàn hảo không có lỗi được 99% thì khi đến người nhân viên cuối cùng chỉ còn có 37% sản phầm là không có lỗi (Hình 2). Vì việc sửa chữa lỗi, vất bỏ các phôi gia công sai hỏng hay bổi thường cho khách hàng là rất tốn kém nên mỗi nhân viên phải coi trọng khầu hiệu: Làm đúng ngay lần đầu.

Chất lượng sản phầm là do chất lượng của công việc tạo ra. Tránh lỗi thì có lợi hơn là sửa lỗi.

Phân loại lỗi sai hỏng của sản phầm theo ý nghĩa của nó vể mặt an toàn và tính hiệu dụng (khả nâng có thề sử dụng được).

tts3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here