Home CNC Đặc trưng của các phương pháp gia công đặc biệt

Đặc trưng của các phương pháp gia công đặc biệt

176
0

Bảng dưới đây nêu lên một số tóm tắt của các phương pháp gia công đặc biệt. Khi khảo sát những bảng này ta cần nhắc lại thông số của phương pháp tiện truyền thông : Độ nhám bề mặt đạt từ 0,8l :6,1 Ịim, tấc độ bóc vật liệu từ 2,73:1,6 m3/s, tốc độ vòng từ 100:1000 vòng/phút, độ chính xác có thể đạt được từ 0,05:0,08 mm.

Đặc trưng của phương pháp gia công đặc biệt là có năng suất bóc kim loại thấp so với gia công cắt gọt, có công suất riêng rất cao, đạt độ chính xác gia công cao ở những tốc độ gia công thấp, và thường thì ít làm hỏng bề mặt vật liệu hơn so với phương pháp gia công truyền thống.

Bảng l.l: Phương pháp gia công đặc biệt bằng phương pháp

cơ.

gcdb1

Bảng 1.2 : Phương pháp gia công đặc biệt bằng phương pháp

điện hóa.

gcdb2

Bảng l.3 : Phương pháp gia công đặc biệt bằng phương pháp

nhiệt.

gcdb3

Bảng 1.4 : Phương pháp gia công đặc biệt bằng phương pháp

hóa.

gcdb4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here