Home Gia công Đo lường Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

161
0

Mục tiêu chính của đảm bảo chất lượng là lập bằng chứng để chứng minh những yêu cầu vể chất lượng trong sản xuất đã được thỏa mãn. Nhờ đảm bảo chất lượng, công ty nâng cao sự tin cậy của khách hàng và nhân viên vào khả năng chất lượng của công ty. Trong phạm vi thử nghiệm chất lượng thì giữa hai lãnh vực đảm bảo chất lượng và điểu chỉnh chất lượng có nhiều phần trùng hợp nhau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here