Home CNC Độ chính xác gìa công tia lửa điện EDM

Độ chính xác gìa công tia lửa điện EDM

228
0

Độ chính xác gia công chịu ảnh hưởng của các thông số

sau :

+ Độ chính xác máy gia công tia lửa điện (vị trí tương đối giữa dụng cụ và vật gia công).

+ Hình dạng, kích thước và độ mòn của dụng cụề

+ Khoảng cách phóng tia lửa điện giữa dụng cụ và bề mặt được gia công.

Chúng ta có thể theo dõi quá trình hình thành của lỗ được khoan bằng tia lửa điện, có thể thấy đường kính của lỗ bao giờ cũng lớn hơn điện cực, vì ở quanh điện cực có tia lửa điện. Đồng thời lỗ có hình côn mà chóp ở phía dưới, vì phần trên tham gia lâu hơn trong quá trình bị ăn mòn nên đường kính lỗ lớn hơn. Ta thấy ở đây lỗ có dạng côn cụt đầuể Trong quá trình gia công những phần tử vật liệu phoi cũng góp phần tạo ra độ côn, những phoi này do tia lửa điện sinh ra ở mặt bến lấy ra. Lỗ càng sâu thì sự chênh lệch đường kính ở phần trên và phần dưới càng tăng. Hiện nay chưa xác định được một cách chính xác những yếu tố chi phôi trị số d và A, vì vậy đồ thị chỉ khoảng cách điện cực bao giờ cũng thể hiện trong dãy dung sai.

ktld

Quan hệ có tính chất tuyến tính, điện áp càng lớn thì khoảng cách điện cực càng lớn.

ktld1

ktld2

Những lỗ có cạnh sắc, theo kinh nghiệm thì chỉ có thể coi gần như cạnh được vê tròn.

ktld3

Hình 5.40:

Hình dạng điện cực khi gia công những lỗ sắc cạnh

Bề mặt điện cực có thể phân thành những phần nhỏ, và mỗi phần nhỏ lấy đi từ bề mặt đôi diện của vật gia công một lượng phoi, nhưng ở góc thì lượng phoi phải lấy đi nhiều hơn nhiều lần và như vậy điện cực bị mòn đi, cạnh trở nên tròn. Sự hình thành profil này có thể thấy ở hình 5.41a.

ktld4

Hình 5.41:

Hình dạng góc khi gia công bằng tia lửa điện

Hình 5.41b là trường hợp mà cạnh ngoài của nó được gia côngề Ớ đây phoi nhét đầy góc trong của dụng cụ. Do đó vật gia công không thể được gia công hoàn toàn nếu không châp nhận có cạnh vế tròn. Tác giả Vologyin bằng thực nghiệm đã xác lập các số liệu về mức độ vê tròn cạnh :

Bảng 5.4 :

Bán kính vê tròn cạnh trong khi gia công lỗ bằng tia lửa điện

ktld5

 

 

Bảng 5.5 :

Bán kính vê tròn cạnh ngoài khi gia công bằng tia lửa điện

ktld6

Với số liệu bảng bên trên có thể thấy rằng mức độ vê tròn cạnh trong không phụ thuộc vào góc giao nhau của các bề mặt, nhưng lại chịu ảnh hưởng của cấp gia côngế Ngược lại số liệu ở bảng bên dưới cho thấy mức độ vê ưòn cạnh ngoài lại phụ thuộc vào góc a, còn cấp gia công thì không có tác dụngề Việc nâng điện cực lên từng lúc làm giảm bán kính, vì nhờ đó phoi đã tích lũy bị đẩy ra khỏi góc.

Cuối cùng độ chính xác kích thước phụ thuộc nhiều vào cấu tạo của máy, trong catalô của máy người ta cho độ chính xác gia công. Chúng ta khẳng định rằng độ chính xác chính máy thông thường khoảng 0,01 mm và dung sai kích thước nhỏ nhất khi làm phẳng cũng bằng 0,01 mm. Ở máy khoan tọa độ bằng tia lửa điện, độ chính xác chỉnh máy đạt đến 0,002 mm và độ chính xác gia công là 0,0025 mm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here