Home Điện-Điện Tử Đo công suất dùng Oát-mét một pha

Đo công suất dùng Oát-mét một pha

1
0

Để đo công suất trong mạch điện ta dùng oát-mét. Oát- mét tiiường chế tạo theo cơ cấu kiểu điện động, cũng có khi chế tạo theo cơ cấu kiểu cảm ứng.

Như đã biết, cơ eấu đo kiểu điện động có hai cuộn dây: cuộn tĩnh và cuộn động. Khi chế tạo thành oát-mét thì người ta dùng cuộn tĩnh làm cuộn dây dòng điện mắc nối tiếp với phụ tải; còn cuộn dây động dùng làm cuộn điện áp mắc song song với phụ tải. Như đã nói ở trên (9.6 và 9.7) cuộn điện áp phải có điện trở rất lớn. Vì vậy ta phải thêm điện trở phụ rp có trị số rất lớn nối tiếp với cuộn điện áp (hình 9.17).

Hình 9.17. Sơ đồ nối mạch oát-mét điện động một pha

9.17

 

Theo công thức 9.7, mômen quay tức thời của cuộn dây phần động:

ma = kai1i2

Mô men quay trung bình trong một chu kỳ dòng điện là:

 

 

9.17.1
9.17.2 9.17.3

 

 

 

 

 

 

 

Ta thấy mômen quay của oát-mét tỷ lệ với công suất tác dụng p nên nó được dùng để đo công suất trong mạch điện xoay chiều (tất nhiên là cũng đo được công suất mạch điện một chiều).

Để mở rộng thang đo oát-mét, ta tiến hành mở rộng thang đo cuộn dòng điện và cuộn điện áp. Nếu hệ số mở rộng thang đo của cuộn dòng điện là ki, của cuộn điện áp là kƯ, thì hệ sô’ mở rộng thang đo của oát-mét là kw = kI. ku

Khi sử dụng oát-mét kiểu điện động cần chú ý cực tính của cuộn dây để nối cho đúng. Nếu nôì ngược chiều một trong hai cuộn dây thì dòng điện trong cuộn dây đó sẽ đổi chiều, vì thế mômen quay sẽ đổi chiều, kim quay theo chiều ngược lại. Do đó các đầu cuộn dây oát-mét cùng nôi về một phía đầu ngoài có ghi thêm ký hiệu ((*)), hoặc dấu ((+)).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here