Home Uncategorized Đơn vị chức năng của một hệ thông điều hòa không khí

Đơn vị chức năng của một hệ thông điều hòa không khí

90
0

Nhiệm vụ của một hệ thống điểu hòa không khí là tạo ra không khí lành mạnh và thoải mái cho không gian làm việc cũng như cung cấp không khí hô hấp đủ sạch sẽ và giàu oxy. Vào mùa hè, trong nhà xưởng sản xuất với rất nhiều máy công cụ và lò xử lý nhiệt (lò nhiệt luyện) sẽ tạo ra rất nhiều nhiệt không thể loại bỏ chỉ bằng cách thông gió tự nhiên, dẫn đến tình trạng không khí bị nung nóng tới mức không chịu nổi. Do đó cẩn có hệ thống điều hòa không khí. Trong mùa đông, không khí từ những cơ xưởng với các bể muối xử lý nhiệt hay chỗ làm việc hàn vảy, thêm vào đó là lò sưởi, cẩn thiết phải được điều chỉnh để trao đổi và hút nhanh các loại khí độc hại cho sức khỏe. Một hệ thống điểu hòa không khí bao gồm thực sự một trung tâm điều hòa không khí, trong đó việc làm sạch và tạo độ ẩm hoặc làm khô không khí được tiến hành cũng như một hệ thống kênh dẫn gió cho việc nạp và xả khí (Hình 1).

kkh

Hình 1: Trung tâm điếu hòa không khí cùa một nhà xưởng sản xuất với các đơn vị chức năng

Trung tâm điều hòa không khí gổm có một dãy các cụm bộ phận máy dạng mô đun nằm cạnh nhau, chứa các đơn vị chức năng riêng lẻ, được không khí thổi qua kê’ tiếp nhau.

Quạt hút khí xả từ nhà xưởng sản xuất và đẩy vào trung tâm điều hòa không khí. Với một van điểu tiết khí thải (đơn vị tách) một phẩn khí xả được tách và thổi ra ngoài. Không khí tuẩn hoàn (không khí luân chuyển) được dẫn vào, làm sạch với một bộ lọc và được bổ sung với khí mới. Rồi hỗn hợp khí lạnh này được dẫn qua một nồi hơi nước nóng và sưởi hoạt động trong mùa đông để nung lên nhiệt độ trong phòng mong muốn. Vào mùa hè, nổi hơi này bị ngưng hoạt động. Thay vào đó, thiết bị lạnh được đưa vào hoạt động và làm lạnh nhiệt độ không khí tuần hoàn quá nóng xuống nhiệt độ làm việc thoải mái.

Thiết bị tạo độ ẩm không khí hoạt động trong mùa đông và làm ẩm luổng khí sưởi bị khô. Thiết bị này được ngưng hoạt động vào mùa hè. Vì thê’ thiết bị hút ẩm hoạt động để rút độ ẩm dư ra trong khí tuần hoàn nóng và ẩm trong mùa hè.Trong giai đoạn chuyển tiếp vào mùa thu và mùa xuân, khi cả hệ thống sưởi và làm lạnh đều không cẩn thiết, trung tâm không khí chỉ hoạt động như là hệ thống thông gió với việc làm sạch không khí. Từ một thiết bị điều chỉnh, trung tâm điều hòa không khí được giám sát, điều chỉnh và điểu khiển để đo nhiệt độ bên ngoài (Ta), nhiệt độ trong phòng (Ti và độ ẩm w trong nhà xưởng sản xuất và điễu chỉnh các đơn vị chức năng theo trị số đã cho sẵn (giá trị định mức).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here