Gia công

Động cơ điện một chiều

Đặt một vòng dây dẫn điện có dòng điện một chiều chạy qua và có thể quay được trên ổ đỡ trong mộttừtrường,thí dụ nhưcủa một nam châm vĩnh cửu và cho dòng điện một chiều chạy qua (Hình 1a), như thế từ trường bị nén lại ở một bên của cuộn dây (b, 1) và yếu đi ở bên kia (b, 2). Qua đó xuất hiện một mômen quay làm cho cuộn dây dẫn điện chuyển động. Khi đạt đến vị trí (c) dòng điện phải được đổi chiều để cuộn dây quay tiếp tục như trong hình (d).Để làm được việc này cuộn dây được nối đến một thiết bị đổi chiều dòng điện. Thiết bị này có nhiệm vụ sao cho dòng điện luôn được chạy theo hướng cẩn thiết.

dco1

Động cơ điện một chiều gồm một rôto với cuộn dây dẫn điện và các guốc cực với các cuộn dây stato được gắn vào trong vỏ máy (kích hoạt từ bên ngoài) hay với nam châm vĩnh cửu (kích hoạt thường trực). Sự dẫn điện vào rôto và đổi chiều dòng điện được thực hiện bằng cực góp (chồigóp điện) và chồi than (Hình 2). ứng dụng:

  • Động cơ kích hoạt từ bên ngoài được sử dụng trong lĩnh vực đòi hỏi công suất cao, thí dụ như thang máy, hệ thống vận chuyển và máy đóng gói.
  • Động cơ kích hoạt thường trực trong lĩnh vực công suất thấp thí dụ như gạt nước xe hơi.
  • dco2

Post Comment