Home CNC Dữ liệu chương trình gia công lỗ

Dữ liệu chương trình gia công lỗ

167
0

Trong ví dụ này chí gia công một lỗ. Nêu cần nhiều lỗ, bạn có thể bổ sung bằng cách chỉnh sửa chương trình dưới đây. Đôi với một lồ trong ví dụ, chương trình gộp tất cả các xem xét về bốn dụng cụ cắt nêu trên. Trục chính phải rỗng khi bắt đầu chương trình:

25.4.1 25.4.2 25.4.3

Chương trình này cho thấy dù chỉ một lỗ cũng đòi hỏi sự suy nghĩ thấu đáo, lựa chọn kỹ thuật lập trình và kiến thức về công nghệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here