Home CNC G76 – Chu kỳ doa chính xác

G76 – Chu kỳ doa chính xác

162
0

Đây là chu kỳ rất hữu dụng cho các lỗ chất lượng cao. Có hai định dạng lập trình khả dụng cho chu kỳ doa chính xác G76 – định dạng thứ nhât (sử dụng Q) thông dụng hơn định dạng thứ hai (sử dụng I và J)

G98 (G99) G76 X.. Y.. R.. Z.. p.. Q.. F..
G98 (G99) G76 X.. Y.. R.. Z.. p.. 1.. J.. F..
BƯỚCChu kỳ 76
1Chuyển động nhanh đến vị trí XY
2Chuyển động nhanh đến mức R
3Chuyến động cắt gọt đến chiều sâu Z
4 ‘Dwell tại chiều sâu này, tính theo mili giây (P…) (nếu được ƠÙỈ1Q)
5Dừnq quay trục chính
6Định hướng trục chính
7Dịch chuyển ra theo giá trị Qhoặc dịch chuyển theo giá tri và chiều của I và J
8Lùi nhanh đến mức ban đầu (với G98) hoặc qiữ nguyên mức R (với G99)
9Dịch chuyển vào theo giá trị Q hoặc dịch chuyển ngược chiều của I và J
10Trục chính quay

 

SỬ DỤNG CHU KỲ G76

Các nguyên công doa – thường để làm bóng lỗ khi chất lượng lỗ hoàn tất là rất quan trọng. Chất lượng này có thể xác định bằng độ chính xác kích thước lỗ, độ bóng bề mặt cao, hoặc cả hai.

Chu kỳ G76 còn được dùng để gia công các lỗ trục và song song với các trục của chúng.

24.18

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here