Home CNC G84 – Chu kỳ Taro ren – Tiêu chuẩn

G84 – Chu kỳ Taro ren – Tiêu chuẩn

417
0

Chuỗi thứ tự của chu kỳ G84 dựa trên sự quay trục chính bình thường ban đầu, chuyên biệt theo M03.

Tarô phải là ren phải để dùng cho chu kỳ G84 với sự quay trục chính H03 có hiệu lực.

 

Bước Chu kỳ G84
1 Chuyển động nhanh đến vị trí XY
2 Chuyển động nhanh đến mức R
3 Chuyển động cắt gọt đến chiều sâu Z
4 Dừng quay trục chính
5 Trục chính quay ngược (M04) và cắt gọt lùi về mức R
6 Dừng quay trục chính
7 Trục chính quay bình thường (M03) và lùi về mức ban đẩu (với G98) hoặc vẫn giữ mức R (với G99)

 

SỬ DỤNG CHU KỲ G84

 

Chì tarô ren phải khi bắt đầu chu kỳ, sự quay trục chính bình thường (quay thuận) với lệnh M03 phải có hiệu lực

Hình 24.11. Chu kỳ G84 – chỉ dùng để tarô ren phải24.11

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here