Home CNC G84 – Chu kỳ Taro ren – Tiêu chuẩn

G84 – Chu kỳ Taro ren – Tiêu chuẩn

304
0

Chuỗi thứ tự của chu kỳ G84 dựa trên sự quay trục chính bình thường ban đầu, chuyên biệt theo M03.

Tarô phải là ren phải để dùng cho chu kỳ G84 với sự quay trục chính H03 có hiệu lực.

 

BướcChu kỳ G84
1Chuyển động nhanh đến vị trí XY
2Chuyển động nhanh đến mức R
3Chuyển động cắt gọt đến chiều sâu Z
4Dừng quay trục chính
5Trục chính quay ngược (M04) và cắt gọt lùi về mức R
6Dừng quay trục chính
7Trục chính quay bình thường (M03) và lùi về mức ban đẩu (với G98) hoặc vẫn giữ mức R (với G99)

 

SỬ DỤNG CHU KỲ G84

 

Chì tarô ren phải khi bắt đầu chu kỳ, sự quay trục chính bình thường (quay thuận) với lệnh M03 phải có hiệu lực

Hình 24.11. Chu kỳ G84 – chỉ dùng để tarô ren phải24.11

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here