Home CNC G87 – Chu kỳ doa ngược

G87 – Chu kỳ doa ngược

131
0

Có hai định dạng lập trình khả dụng cho chu kỳ doa ngược, G87 — định dạng thứ nhất (sử dụng Q) thồng dụng hơn so với định dạng thứ hai (sử dụng I và J).

G98 G87 X.. Y.. R.. Z.. Q.. F..
G98 G87 X.. Y.. R.. Z.. 1.. J.. F..
Bước Chu kỳ G87
1 Chuyển động nhanh đến vị trí XY
2 Dừng quay trục chính
3 Định hướng trục chính
4 Dịch chuyển ra theo giá trị Qhoặc dịch chuyển theo giá trị và chiều của I và J
5 Chuyển động nhanh đến mức R
6 Dịch chuyển vào theo giá trị Qhoặc dịch chuyển theo chiều ngược của I và J
7 Trục chính quay thuận (M03)
8 Chuyển động cắt gọt đến chiều sâu Z
9 Trục chính dừng lại
10 Định hướng trục chính
11 Dịch chuyển ra theo giá trị Qhoặc dịch chuyển theo giá trị và chiều của I và J
12 Lùi dao nhanh đến mức ban đầu
13 Dịch chuyển vào theo giá trị Q

hoặc dịch chuyển theo chiều ngược của I và J

14 Trục chính quay

 

SỬ DỤNG CHU KỲ G87

Đây là chu kỳ đặc biệt, chỉ sử dụng cho một số (không phải tất cả) nguyên công doa ngược. Công dụng thực tiễn của chu kỳ này rất hạn chế, do các yêu cầu dụng cụ cắt và gá lắp. Bạn chỉ nên dùng chu kỳ G87 nếu tổng chi phí có tính kinh tế. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể chọn phương pháp đảo ngược chi tiết trong nguyên công thứ cấp.

Hình 24.15. Chu kỳ G87 chỉ dùng cho doa ngược

24.15

GHI CHÚ: Cán dao doa phải được gá lắp rất cẩn thận, cần được xác lập trước để tương hợp với đường kính được yêu cầu doa ngược. Lưỡi cắt phải được xác lập trong chế độ định hướng trục chính, quay mặt ngược chiều với chiều dịch chuyển.

G99 không được dùng với chu kỳ G87

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here