Home CNC G88 – Chu kỳ doa

G88 – Chu kỳ doa

241
0
G98 (G99) G88 X.. Y.. R.. Z.. p.. F..
Bước Chu kỳ G88
1 Chuyển động nhanh đến vị trí XY
2 Chuyển động nhanh đến mức R
3 Chuyển động cắt gọt đến chiều sâu I
4 Dwell tại chiều sâu này – tính theo mili giây (P..)
5 Dừng quay trục chính (tạo điều kiện feedhold, người vận hành CNC chuyển sang chế độ thao tác bằng tay và thực hiện tác vụ bằng tay, sau đó chuyển trở lại chế độ nhớ), sự KHỞI ĐỘNG CHU KỲ sẽ trở về chế độ bình thường
6 Lùi dao nhanh đến mức ban đầu (với G98) hoặc lùi dao nhanh đến mức fí (với G99)
7 Trục chính quay

 

SỬ DỤNG CHU KỲ G88

Chu kỳ G88 ít được sử dụng, chỉ giới hạn cho các nguyên công doa với các dụng cụ cắt đặc biệt đòi hỏi sự can thiệp bằng tay ở đáy lỗ. Khi hoàn tất điểu đó. dao lùi ra ngoài lỗ để bảo đảm an toàn. Chu kỳ này có thể được một số nhà chế tạo dụng cụ cắt sử dụng cho một số nguyên công.

Hình 24.16. Chu kỳ G88 được dùng khi cần thao tác bằng tay24.16

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here