Home Gia công Góc kiến thức chuyên môn. Gia công bánh răng trên máy phay...

Góc kiến thức chuyên môn. Gia công bánh răng trên máy phay chuyên dùng.

279
0

GIA CÔNG RĂNG TRÊN MÁY PHAY MÁY CHUYÊN DÙNG

* Cắt bánh răng hình trụ bằng dao phay đĩa môđuyn:

Chiều sâu cắt: (số lần cắt). Số lần cắt được chọn phụ thuộc vào môđuyn của bánh răng được cắt và dạng của máy.

Chiều sâu cắt và số lần cắt khi cát bánh răng hình trụ bằng dao phay đĩa môđuyn (vật liệu cùa dao là thép gió P18 hoặc P9)

Trong bảng cho trị số của chiều sâu cắt và số lần cắt khi cắt bánh răng bằng dao phay đĩa môđuyn.
Lượng chạy dao : lượng chạy dao phút Sm khi gia công bằng dao phay thép gió được tính theo công thức:

Trị số của hệ số Cs dung cho các vật liệu gia công khác nhau

Trị số của hệ số điều chỉnh Ks phụ thuộc góc nghiêng của bánh răng khía

Tốc độ cắt khi cắt các bánh răng hình trụ bằng dao phay đĩa môđuyn (vật liệu dao phay là thép gió P18 hoặc P9)

Lực cắt (lực vòng) và công suất được xác định cũng như đối với dao phay định hình

* Cắt răng thanh bằng dao phay đĩa môđuyn:

Chế độ cắt răng thanh răng bằng dao phay dĩa môđuyn trên các máy phay thanh răng cho trong bảng.

Các trị số trong bảng tương ứng với gia công bằng dao phay có đường kính d =160 mm với số răng z = 18.
Các tốc độ dùng cho dao phay thép gió P18 hoặc P9 :

a) Khi gia công bằng dao phay hai dãy : 31 m/ phút.

b) Khi gia công bằng dao phay bốn dãy : 25 m/ phút.

Những tốc độ này tương ứng với gia công có dung dịch nguội lạnh.

Chế độ cắt răng trên thanh răng bằng dao phay đĩa môđuyn

Các trị số đã cho tương ứng với gia công thép 45. Khi gia công các vật liệu khác càn phải nhân trị số chạy dao phút với hệ số ks và nhân trị số tốc độ cắt với hệ số k¥. hệ số điều chỉnh kj và kv cho trong bảng. Lực cắt và công suất được xác định cũng như đối với dao phay định hình.

Hệ số điều chỉnh để tính lượng chạy dao phút và tốc độ cắt khi cắt thanh răng từ các vật liệu khác nhau

Lượng chạy dao khi cắt bánh răng hình trụ bằng dao phay lăn răng thép gió

Lượng chạy dao khi cắt các bánh răng hình trụ bằng dao phay xoắn vít kiểu “ΠPOrPECC”

Cắt bánh răng hình trụ bằng dao phay lãn răng. Số lần cắt và chiều sâu cắt: số lần cắt được xác định bởi độ cứng vững của máy. Có thể thực hiện gia công hoàn toàn trong 1 lần cắt với các bánh răng bằng thép có môđuyn m < 8 mm và bằng gang có m < 10 mm.

Khi gia công các bánh răng bằng thép có m > 8 mm và bằng gang có m > 10 mm thì việc cắt răng phải tiến hành trong hai lần cắt. Chiều sâu cắt của lần cắt thứ nhất t=1.4mm .

Lượng chạy dao: trị số lượng chạy dao s trên 1 vòng phôi khi cắt bánh xe răng thẳng cho trong bảng. Đối với các bánh xe răng nghiêng (xoắn) có góc nghiêng của răng (tì, trị số chạy dao cho trong bảng cần phải nhân với số Cosω.
Đối với các dao phay xoắn vít thô kiểu “ΠPOrPECC”, tộ số chạy dao cho trong bảng

Tốc độ cắt: Các công thức tính tốc đọ cắt bằng dao phay lăn răng cho trong bảng.
Hệ số diều chỉnh tốc độ cắt phụ thuộc vào nhãn hiệu thép cho trong bảng

Công thức tính tốc độ cắt bằng dao phay lăn răng thép gió

Trị số của hệ số Cp và của số mũ X và y được cho trong bảng

Chế độ cắt khi cắt các bánh răng hình trụ bằng dao phay lăn răng hợp kim cứng: Lượng chạy dao: Trị số chạy dao bị hạn chế bởi độ bền lưỡi cắt của răng dao phay. Các trị số chạy dao khi gia công bằng các dao phay răng nhọn có kết cấu

BHHH được cho trong bảng. Các tri số chạy dao trong bảng tương ứng với gia công các bánh răng răng thẳng mô đuyn trung bình (m = 4 — 6 mm) bằng thép có giới hạn bền kéo ∂ = 70 – 80 KG/miĩi2. Khi thép có độ bền khác thì tộ số lượng chạy dao trong bảng cần phải nhân với hệ số điều chỉnh, trị số của nó lấy ở bảng
Tốc độ cắt: Trong bảng

Công suất hiệu dạng: Được tính theo công thức dùng cho cắt bằng dao phay thép gió và trị số nhân được phải nhân với hệ số 0.9.

* Cắt bánh răng hình trụ bằng dao xọc răng: Số lần cắt và chiêu sâu cắt: Việc cắt thô nên thực hiện trong 1 lần cắt khi cắt tinh cũng như cắt trước khi cà răng ngưòi ta để lại 1 lượng dư trên chiều dày răng theo vòng tròn chia.

Lượng chạy dao: Trị số chạy dao phụ thuộc vào đặc tính gia công, phụ thuộc vào độ chính xác cần thiết của bánh răng được cắt và phụ thuộc vao độ cứng vững của máy.
Lượng chạy dao trên 1 hành trình kép của dao xọc khi gia công thô cho trong bảng, còn khi gia công tinh và gia công trước khi cà răng cho ttong bảng.

Hệ số điều chỉnh tốc độ cắt phụ thuộc vào nhãn hiệu thép của bánh răng được cắt

Trị số của hệ số Cp và của số mũ x; y trong công thức tính công suất cát

Lượng chạy dao khi cắt các bánh răng hình trụ bằng dao phay lăn răng hợp kim cứng

Hệ số điều chỉnh lượng chạy dao phụ thuộc vào độ bền của vật liệu bánh răng được cắt