Home Điện-Điện Tử HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CÁC THUỘC TÍNH CHO LINH KIỆN TRONG ORCAD

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CÁC THUỘC TÍNH CHO LINH KIỆN TRONG ORCAD

86
0

Cập nhật các thuộc tính của linh kiện. Lệnh này cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng thay đổi thuộc tính cho một sô linh kiện hay hệ thống mạng nối mạch trong một số bản thiết kế khác nhau. Ngoài ta, bạn cũng có thể dùng lệnh này thêm thuộc tính, cập nhật các thuộc tính. Tuy nhiên, tên đối chiếu linh kiện, tên mạng nối mạch và tên nhận dạng mạng nối mạch không được cập nhật.

Để cập nhật các thuộc tính, bạn phải tạo một tập tin cập nhật vối phần mở rộng là .UPD. Các tập tin này có thể được tạo bằng cách dùng chương trình xử lý văn bản bất kỳ nhưng phải được lưu lại theo dạng ASSCII.

Cấu trúc tập tin này như sau:

Tập tin có cấu trúc nhiều hàng và nhiều cột, mỗi hàng dành cho một linh kiện hoặc mạng nối mạch muôn thay đổi. Cột phía trái ngoài cùng dùng để nhận dạng linh kiện hay mạng nối mạch, các cột còn lại để cung cấp giá trị thuộc tính mới. Các lời chú thích được ghi sau dấu chấm phẩy. Các chuỗi trong tập tin phải nằm trong cặp nháy kép và không vượt quá 124 ký tự.

Sau khi bạn tạo tập tin cập nhật, mưôri xử lý các linh kiện trong trang thiết kế, chọn các trang muốn xử lý trong Project Manager. Từ Menu Tools chọn UPDate Properties, khung thoại UPDate Properties như sau:

huong dan

 

  • Thành phần Scope: Chí định toàn bộ bản thiết kế hay chỉ với các trang sơ đồ đã chọn.
  • Thành phần Mode:

Chỉ định chế độ cập nhật linh kiện mẫu hoặc mạng kết mạch.

  • Thành phần Action:

–     UPDate Parts/update Nets: Chỉ định đối tượng muốn cập nhật.

–     Ưse case intensitive compares: Tiếp cận với chuỗi thuộc tính đã kết hợp với các thuộc tính cập nhật không quan trọng in hoa hay in thường.

–     Convert the update property to uppercase

Đổi thuộc tính cập nhật sang dạng in hoa trước khi đặt vào thuộc tính của đối tượng.

–        Ưnconditionally UPDate the Properties

Tùy chọn này làm cho các thuộc tính đã chỉ định sẽ thay đổi. Capture sẽ không quan tâm đến thuộc tính đó bỏ trống hay đã mang giá trị.

–        Do not change updated properties visibility

Chỉ định sự thể hiện của các thuộc tính đã được cập nhật không bị thay đổi.

–        Make the updated property visible/invisible

Chỉ định thuộc tính đã được cập nhật hiện ra hoặc giấu đi. Các thuộc tính mẫu có thế bị thay đồi, nhưng sự hiện hữu các thuộc tính không thay đối.

–       Create a report fìle: Chỉ định việc tạo tập tin báo cáo. Nếu thành phần này được chọn thì trường Report File sẽ được kích hoạt, cho phép bạn chỉ định đường dẫn và tên tập tin báo cáo.

–        Properties UPDate File

Hiện tên tập tin cập nhật đang chứa các thuộc tính để tiếp cận, để cập nhật và giá trị dùng đế cập nhật.

2a Phương pháp cập nhật các thuộc tính linh kiện hay mạng nối mạch:

  1. Dùng khung màn hình xử lý văn bản của Capture, tạo tập tin cập nhật.
  2. Chọn các trang sơ đồ nguyên lý muốn xử lý.
  3. Chọn Update Properties trong Menu Tools. Khung thoại hiện lên, bạn chọn các thành phần cho phù hợp.
  4. KíchOK.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here