Điện-Điện Tử

Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều

Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều

Để đo điện áp xoay chiều ta có thể dùng vôn-mét kiểu điện từ, điện động hay từ điện có chỉnh lưu.                                                                 Loại    điện    từ tuy có

độ chính xác thấp nhưng được dùng phổ biến trong công nghiệp

vì, chế tạo dễ, giá thành rẻ.

Để mở rộng thang đo của vôn-mét điện từ dưới 600V ta có thể dùng điện trở phụ. Muốn đo điện áp cao hơn nữa ta dùng máy biến điện áp đo lường nó làm nhiệm vụ biến điện áp cao cần đo xuống điện áp thấp đưa vào vôn-mét (hình 9.16).

9.16

Post Comment