Home Điện-Điện Tử HƯỚNG DẪN LỆNH RECTANGLE TRONG ORCAD

HƯỚNG DẪN LỆNH RECTANGLE TRONG ORCAD

61
0

Lệnh này dùng để vẽ các hình chữ nhật hay các hình vuông trong trang thiết kế. Lệnh này tương tự như lệnh Place Rectangle trên thanh đồ họa.

Phương pháp

 1. Mở trang thiết kế mới. Từ menu Place, chọn Rectangle hoặc kích công cụ Place Rectangle trên thanh đồ họa.
 2. Kích nút trái chuột tại vị trí đầu tiên, kéo chuột sang vị trí thứ hai theo hướng đường chéo. Nếu bạn vẽ hình vuông thì nhấn giữ phím Shift trong khi kéo.
 3. Thả nút trái chuột tại vị trí thứ hai đã chọn để kết thúc.
 4. Bạn kích nút phải chuột và chọn End Mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.

 

lenh rec 1

<ỉ> LỆNH ELLỈPSE

Phương pháp:

Vẽ hình Elip hay hình tròn trong trang thiết kế.

 1. Mở trang thiết kế mạch mới.
 2. Từ menu Place, chọn Ellipse hoặc chọn công cụ Place Ellipse từ thanh đồ họa.
 3. Kích nút trái chuột tại vị trí đầu tiên, kéo chuột sang vị trí thứ hai theo hướng đường chéo. Nếu bạn vẽ hình tròn thì nhấn giữ phím Shift trong khi kéo.
 4. Thả nút trái chuột tại vị trí thứ hai đã chọn để kết thúc.
 5. Bạn kích nút phải chuột và chọn End Mode từ menu xồ để kết thúc lệnh.

<$> LỆNH ART

2a Phương pháp:

Vẽ đường cong trong trang thiết kế mạch.

 1. Mở trang thiết kế mạch mới.
 2. Từ menu Place, chọn Art hoặc chọn công cụ Place Art từ thanh đồ họa.
 3.  Kích nút trái chuột để định tâm, kéo chuột đế xác định bán kính. Sau đó bạn kích chuột để xác định điểm đầu tiên của đường cong.
 4. Kéo chuột theo chiều nghịch xung quanh tâm để vẽ đường cong.
 5. Thả nút trái chuột tại vị trí thứ hai đã chọn để kết thúc.
 6. Bạn kích nút phải chuột và chọn End Mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.

<$> LỆNH POLYLINE

Vẽ các hình đa giác trong trang thiết kế mạch.

Phương pháp:

 1. Mở trang thiết kế mói hay các trang sơ đồ mạch cần thiết kế.
 2. Từ menu Place, chọn Polyline hoặc chọn công cụ Polyline trên thanh đồ họa.
 3. Kích nút trái chuột để chọn điểm đầu tiên, rê chuột để vẽ các đoạn thẳng.
 4. Kết thúc một đoạn thẳng, bạn kích nút trái chuột và chuyển hướng để vẽ các đường thẳng khác. Nếu bạn muốn vẽ đường chéo thì nhấn giữ phím Shift trong khi rê chuột.Khi vẽ xong đường cuối cùng, bạn kích nút phải chuột và chọn End Mode để kết thúc lệnh.

lenh rec2

 

HƯỚNG DẪN CHÈN HÌNH ẢNH DẠNG BIPMAP VÀO TRANG THIẾT KẾ ORCAD

Phương pháp

 1. Mở trang thiết kế mạch muốn chèn hình ảnh vào.
 2. Từ menu Place, chọn Picture. Khung thoại Place Picture như sau:

lenh rec 3

 

 1. Chọn nguồn chứa các tập tin hình ảnh thuộc dạng bipmap. Sau đó bạn tiếp tục chọn hình hình ảnh và kích open.
 2. Hình ảnh vừa chọn sẽ bám theo con trỏ. Bạn chọn vị trí và kích chuột trái để đặt.

lenh rec4

 

MENU MACRO

Menu Macro chứa các lệnh con có tác dụng tạo các hàm lệnh để điều hoạt nhanh thay vì bạn phải kích chọn các lệnh này từ menu hay các lệnh tự tạo.

Menu Macro như sau:

lenh rec5

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here