Home Điện-Điện Tử HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN PHỤ TẢI MẠCH ĐIỆN

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN PHỤ TẢI MẠCH ĐIỆN

1
0

Công việc đầu tiên của tính toán mạch điện là phải sơ bộ xác định phụ tải điện yêu cầu đốì với mạng.

Trước hết dựa vào công suất định mức ghi trên nhãn hiệu các thiết bị tiêu thụ điện Pđm, ta xác định công suất điện tối đa thiết bị yêu cầu, khi nó làm việc định mức, gọi là công suất cung ứng, p:

ptai mdien 1

trong đó  hlà hiệu suất của thiết bị.

Đôi với các phụ tải nhiệt (bếp điện, bàn là…) và phụ tải chiếu sáng, công suất cung ứng có thể coi bằng công suất định

mức (P= Pđm)

Đối với các phụ tái làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại,

(ví dụ các động cơ làm việc ngắn hạn lặp lại, máy biến áp hàn…) thì:

 

ptai mdien 2

Công suất phụ tải yêu cầu đối với mạng là tổng tất cả các công suất cung ứng của các thiết bị tiêu thụ điện, và gọi là công suất tính toán plt:

 

Công nghiệp gia công kim loại0,6 – 0,8
Công nghiệp hầm mỏ0,6 – 0,7
Công nghiệp hóa học0,9- 1
Công nghiệp sợi dệt0,8
Thủ công nghiệp0,3 – 0,5
Phụ tải điện là các động cơ điện thì: 
– khi số động cơ từ 1 đến 30,85 – 1
– khi số động cơ từ 4 đến 80,45 – 0,75
– khi số động cơ từ 9 đến 200.25 – 0,5
– khi số động cơ lớn hơn 200,2-0,4

 

Trong thiết kế, nếu không biết cụ thể số lượng và công suất các đèn chiếu sáng, ta có thể xác định sơ bộ công suất phụ tải chiếu sáng theo suất công suất p (W/m2). Công suất phụ tải chiếu sáng trong một nhà sẽ là:

Pcs = p.S                                            (5.3)

trong đó s là diện tích gian nhà, tính bằng m2.

Tùy theo độ chiếu sáng E (tính bằng lux) gian nhà yêu cầu, theo diện tích s, theo chiều cao treo đèn h so với sàn nhà và theo loại đèn mà ta sẽ tra được p trong các sách cẩm nang về thiết kế chiếu sáng.

Bảng 5.2 dưới đây cho suất công suất p khi chiếu sáng bằng đèn sợi đổt (đèn dây tóc).

2

Bảng 5.2. Suất công suất p (W/m ) khỉ chiếu sáng bằng đèn sợi đốt

Chiểu cao treo đèn h (m)S(m2)E (lux)
51020305075
 10-153,36,211152230
 15 – 252,759121825
Từ 2 đến 325-502,34,37,5101521
 50-15023,86,791218
 150 – 3001,83,4681217
 trên 3001,73,25,87,51116
 10-154,37,512,7172936
 15-203,76411142231
 20-303,15,59,3131927
Từ 3 đến 430-502,54,57,510,51522
 50-1202,13,86,38,51318
 120 – 3001,83,35,67,51216
 trên 3001,72,9571115
(Các số liệu í*hi à bảng 5. ỉ và 5.2 dựa theo tiêu chuẩn Liên Xô cũ)

Sau khi tính được công suất phụ tải mạng điện, ta phải tính

hệ số công suất trung bình của phụ tải mạng theo công thức:

 

ptai mdien 4.jpg

trong đó Pcư1, P2, cosj1, cosj2, … là công suất cung ứng và hệ số công suất của các thiết bị tiểu thụ điện.

Nếu hệ số cosj thấp (nhỏ hơn 0,8) thì phải dùng phương pháp bù để nâng cao lên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here