Home CNC Uốn CNC IV – Chiều Dài Khai Triển

IV – Chiều Dài Khai Triển

93
0

Khi tiến hành uốn thì cần thiết biết kích thước khai triển của sản phẩm uốn.

Như đã trình bày trong phần 1.3, khi tiến hành uốn thì phần mặt trong sẽ phát sinh biến dạng nén và phẩm mặt ngoài phát sinh biến dạng kéo. Còn phần trung tâm của chiều dày (lớp trung gian) không tồn tại cá biến dạng nén lần biến dạng kéo. Có nghĩa là phần lớp trung gian không thay đổi chiều dài sau khi uốn nên sẽ được sử dụng trong tính toán kích thước khai triển.

Đương nhiên đây là tính toán trên lý thuyết nên chỉ là một giá trị gần đúng, để được chính xác cần tiến hành uốn thử. VỊ trí của lớp trung gian thay đổi tùy thuộc vào bán kính trong (ir).

4.1.  Trường hợp ir > 5t

Nếu ir mà lớn hơn hoặc bằng chiều dày thì ngay cả ở vị trí uốn, chiều dày cũng không thay đổi. Có nghĩa là lớp trung gian sẽ nằm ở đường tâm của chiều dày (t/2).

chieu-dai-khai-trien

Bán kính lớp trung gian của phần cong: (ir + t/2)

Chiều dài phan cong cua lớp trung gian:

 chieu-dai-khai-trien1

Chiều dài khai triển trong hình trên bao gồm cả phần đường thẳng (không bị uốn) sẽ là:

chieu-dai-khai-trien2

4.2.   Trường hợp ir < 5t

Khi giá trị ir nhỏ so với chiều dày (ir < 5t) thì khi tấm kim loại bị kéo, chiều dày sẽ giảm (t thành t’) và lớp trung gian sẽ di chuyển vào trong.

chieu-dai-khai-trien3

Mối quan hệ giữa bán kính trong ir và chiều dày t’ được thể hiện trong bảng sau:

chieu-dai-khai-trien4

Chiều dài khai triển cũng tính giống như trường hợp ir > 5t:

chieu-dai-khai-trien5

4.3.    Cách tính kích thước khai triển theo mặt ngoài

Việc tính toán kích thước khai triển theo lớp trung gian bằng phương pháp đưa ra ở phần trên trong trường hợp có nhiều vị trí uốn sẽ phức tạp. Vì vậy ta sử dụng phương pháp tính kích thước khai triển theo mặt ngoài. Phương pháp này trước hết là tính tổng toàn bộ kích thước ngoài của sản phẩm sau đó trừ đi giá trị bù uốn của tất cả những chỗ uốn.

Trong các hình vẽ dưới đây. kích thước khai triển theo mặt ngoài là các kích thước: Ll, L2, L3, L4 và L5.

chieu-dai-khai-trien6

 

Chiều dài khai triển trong mỏi dạng uốn ở trên với giá trị bù C1 cho uốn 90°, giá trị bù C2 cho uốn góc tù, giá trị bù C3 cho uốn góc nhọn được tính như sau:

1     L1 +L2-C1

2     L1 +L2 + L3-2C1

3     L1 +L2 + L3 + L4 + L5-4C1

4     LI +L2 + L3-C1 -C2

5     LI + L2-C3

Hiện nay có những máy uốn có gắn bộ điều khiển số NC tự tính toán ra giá trị bù. Tuy nhiên tuỳ từng nhà sản xuất gắn các điều kiện khác nhau về cách tính cho NC của họ và đương nhiên đây được coi là bí mật công nghệ (Know How) không phổ biến ra ngoài.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật