Home CNC Khóa học lập trình vận hành máy Tiện CNC

Khóa học lập trình vận hành máy Tiện CNC

154
0
 1. PHẦN LẬP TRÌNH 
  1. Tổng quan công nghệ Tiện CNC
  2. Sơ lược về cơ cấu máy Tiện CNC
  3. Xác định tọa độ các điểm dựa theo kích thước bản vẽ
  4. Bài tập xác định tọa độ điểm
  5. Các lệnh nội suy cơ bản, lập trình tương đối, tuyệt đối: G0, G1, G2, G3
  6. Mô phỏng biên dạng gia công trên Cimco Edit
  7. Cấu trúc chương trình Tiện CNC hệ Fanuc
  8. Các mã lệnh lập trình – Viết vào máy và chạy một chương trình CNC
  9. Viết đầy đủ một chương trình Tiện CNC, đường chạy dao theo biên dạng trên Cimco Edit
  10. Các thao tác vận hành trên máy CNC :
  – Tắt, mở máy
  – Chức năng các nút trên Panel điều khiển.
  – Cách thiết lập dao, phôi
  – Các cách Set dao lấy gốc toạ độ gia công
  – Khai báo gốc tọa độ gia công cho máy CNC
  – Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt
  11. Chu trình gia công
  – Viết chu trình gia công Thô dọc trục G71
  – Viết chu trình gia công Thô hướng kính G72
  – Viết chu trình gia công Thô chép hình G73
  – Viết chu trình gia công mặt đầu G94
  – Viết chu trình gia công Tinh G70
  – Viết chu trình gia công Ren G32,G76,G92
  – Viết chu trình gia công Rãnh G74, G75
  – Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt

  12. Các chu trình gia công lỗ: Khoan, khoét, doa, taro
  13. Bài tập lập trình tổng hợp
  II. PHẦN VẬN HÀNH 
  1. Thao tác với panel điều khiển
  2. Các cách gá đặt phôi, dao, lấy gốc tọa độ trong gia công máy thực
  3. Cách lấy gốc tọa độ cho gia công sản phẩm hang loạt
  4. Viết chương trình tổng hợp và chạy chương trình ra sản phẩm thực tế
  5. Cách đo và kiểm tra kích thước sản phẩm
  6. Cách nhập bù trừ nếu sản phẩm có sai số kích thước và dung sai hình học
  7. Truyền chương trình từ máy tính sang máy CNC
  8. Khắc phục sự cố:
  – Gãy dao khi gia công
  – Mất điện

 

KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO

 1. Nắm được cấu trúc tổng quát của máy Tiện CNC
  2.Nắm được cấu trúc chương trình gia công CNC.
  3.  Lập chương trình gia công cho các chi tiết đơn giản.
  4.  Biết được trình tự vận hành máy Tiện CNC
  5.  Biết được các nguyên tắc an toàn khi vận hành để đảm bảo an toàn khi gia công.
  6.  Lập trình và vận hành một cách thành thạo trên thiết bị được đào tạo.
  7.  Giao tiếp dữ liệu giữa máy CNC và máy vi tính.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

 Các đối tượng muốn học nhằm mục tiêu là cán bộ vận hành máy CNC trong các công ty cơ khí, CBGD các trường đào tạo nghề, sinh viên có định hướng theo lĩnh vực CAD/CAM/CNC.

laptrinhcnc1 laptrinhcnc2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here