Điện-Điện Tử

Khung vĩ mạch Tivi nóng

2-5

Hình 2-5 – Khung vĩ mạch TV có thể gồm các mạch cấp điện hạ áp và các mạch công suất ngang.

“hot” ground: chỗ nối đất “nóng”.Nhiều linh kiện trong TV nóng lên khi hoạt động bình thường. Các transistor công suất ngang và transistor ổn áp có thể quá nóng để có thề sờ tay vào. Không được sờ tay vào phần thân bằng kim loại của transistor công suất ngang khi vĩ mạch đang hoạt động. Mặc dầu điện áp một chiều không lớn hơn 150 Vdc, nhưng điện áp đỉnh có thể gây nguy hiểm giật điện và làm cho người kỳ thuật viên làm rơi dựng cụ hay làm hư gãy các dụng cụ kiểm tra đắt tiền.

Vĩ mạch của TV có thể được gọi là một khung vĩ nóng (hot chassis), để đối chiếu với chỗ nối đất nóng hay nguội (hình 2-5). Các vĩ mạch TV đời mới ac/ dc có thế có một vĩ mạch “nóng” và một vĩ mạch “nguội” bên trong một vĩ mạch chung lớn.

Thường thì chỗ nối đất “nóng” dược cách điện khỏi chỗ nối đất của khung kim loại. Chỗ nối đất nóng được sử dụng trong đường điện ac, nguồn cấp diện hạ áp, các nguồn cấp điện có chế độ chuyển đổi. Các mạch quét ngang trong một vĩ mạch TV phải hoạt động với một chỗ nối đất “nóng”. Luôn luôn sử dụng chỗ nối đất” nóng” này làm chỗ nối đất cho các dụng cụ đo khi đo điện áp bên trong những mạch này; nếu không số đo điện áp sẽ không chính xác. Nếu vĩ mạch ngưng hoạt động trước khi đạt được cao áp(HV) đúng thì có thể nghi là các mạch ngừng cao áp (HV shutdovm circuit) bị hỏng.

Post Comment