Home CNC Kiểm chứng chương trình gia công cnc

Kiểm chứng chương trình gia công cnc

179
0

Hàm bỏ qua block còn có thể hữu ích để kiểm chứng chương trình mới trên máy, tìm các lỗi sai, nếu có. Người vận hành CNC ít kinh nghiệm thường hơi khó chạy chương trình mới. Một trong các vấn đề phổ biến nhất của người vận hành là chuyển động nhanh ban đầu hướng đến chi tiết, đặc biệt khi khoảng trống tương đối nhỏ. Trên hầu hết các bộ điều khiển, người vận hành có thể xác lập tốc độ chạy dao nhanh theo giá trị 100%, 50%, 25% hoặc thấp hơn. Trên các bộ điều khiển cũ, điều này không thực hiện được.

Hai ví dụ kế tiếp O2209 và O2210 sẽ minh họa phương pháp lập trình nhằm loại bỏ vấn đề khi gá lắp và kiểm chứng chương trình, cho phép duy trì tốc độ chạy dao nhanh toàn phần trong các nguyên công lặp lại để tăng năng suất.

Hàm bỏ qua block trong các ví dụ này có vai trò hơi khác với các ví dụ trước, được dùng cho một phần của block, thay vì toàn bộ block, nếu bộ điều khiển hỗ trợ phương pháp này.

O2209 (TIỆN)

N1 G20 G40 G99

N2 G50 S2000

N3 G00 T0200 M42

N4 G96 S400 M03

N5 641 X2.75 Z0 T0202 M08

/G01 F0.1

N6 G01 X. . F0 .004

N7 . . .

 

O2210 (PHAY)

NI G20 G17 G40 G80

N2 G90 G00 G54 X219.0 Y75.0 M08

N3 G43 Z-1.0 S600 M03 H01

/G01 F30.0

N4 G01 X. . F12 . 0

N5 . . .

Trong cả hai ví dụ, hàm bỏ qua block được dùng bèn trong một block. Thiết kế của cả hai chương trình đều sử dụng ưu thế hai lệnh mâu thuẫn trong một block. Nếu hai lệnh mâu thuẫn nhau cùng hiện diện trong một block, lệnh đứng sau trong block sẽ có hiệu lực.

Trong hai ví dụ này, lệnh thứ nhất là G00, lệnh thứ hai là G01. Thông thường, chuyển động G01 được ưu tiên. Do mã dấư nghiêng, bộ điều khiển sẽ chấp nhận G00, nếu xác lập bỏ qua block là ON, nhưng sẽ dùng G01 nếu xác lập bỏ qua block là OFF. Khi chế độ bỏ qua block là OFF, cả hai lệnh chuyển động đều được đọc và lệnh thứ hai trong block đó sẽ có hiệu lực (G01 vượt qua G00). Bạn hãy cảnh giác với một khả năng, đã được nhân mạnh:

Bỏ qua block bên trọng block có thể không có hiệu lực trên một số bộ điều khiển.

Trong lần chạy máy thứ nhất, người vận hành cần xác lập bỏ qua block là OFF, làm cho lệnh G01 có hiệu lực. Chuyển động dao sẽ chậm hơn, nhưng an toàn hơn. Ngoài ra, công tắc vượt qua tốc độ cắt của hệ điều khiển cũng sẽ có hiệu lực, làm tăng thêm tính linh hoạt.

Khi hoàn tất sự kiểm chứng chương trình và sự tiếp cận dao an toàn được khẳng định, sự bỏ qua block có thể được xác lập là ON, do đó không xử lý, chuyển động G01, cả 02209 và 02210 đều là các ví dụ điển hình để đạt được kết quả chuyên biệt..

Ứng dụng cấp phôi thanh

Trên máy tiện CNC, hàm bỏ qua block có thể được dùng trong chế độ cấp phôi thanh (chắng hạn qua mâm cặp) dể gia công liên tục. Nếu bộ cấp phôi thanh cho phép điều đó, kỹ thuật này sẽ rất đơn giản. Chương trình thường có hai kết thúc – một sẽ sử dụng hàm M99, kết thúc thứ hai sử dụng hàm M30. Block M99 với ký hiệu bỏ qua block sẽ được đặt trước mã M30 trong chương trình gia công. Kỹ thuật dặc biệt này được trình bày trong Chương 43.

Bỏ qua block theo số

Trong khi gia công, hàm bỏ qua block có thể được xác lập theo ON hoặc OFF và giữ nguyên chế dộ này trong toàn bộ chương trình. Nếu cần xác lập ON cho một phần chương trình nhưng không xác lập cho phần khác, người lập trình được thông báo rõ, thường là bằng các ghi chú trong chương trình. Sự thay đổi chế độ bỏ qua block ở giữa chương trình có thể không an toàn và thường gây ra các vấn đề.

Tính năng tùy chọn trên một số bộ điều khiển là hàm bỏ qua block theo số hoặc có tính chọn lọc. Tùy chọn này cho phép người vận hành lựa chọn (các) phần của chương trình cần xác lập ON và (các) phần yêu cầu xác lập OFF. Các xác lập này có thể được thực hiện trước khi nhấn phím Cycle Start để khởi động chương trình. Phương pháp này cũng sử dụng dấu nghiêng, tiếp theo là số nguyên, từ 1 đến 9. Sự lựa chọn thực sự chế độ này được thực hiện trên màn hình điều khiển (Settings) theo số công tắc tương ứng.

Ví dụ, chương trình có thể gồm ba nhóm, mỗi nhóm có xác lập riêng về hàm bỏ qua block. Bằng cách dùng số công tắc sau ký hiệu dấu nghiêng, các nhóm được xác định rõ ràng và toàn bộ điều cần làm của người vận hành là tương hợp các xác lập điều khiển với hoạt động được yêu cầu.

222

Các nguyên tắc áp dụng cho hàm bỏ qua block có chọn lọc hoàn toàn như hàm bỏ qua block thông thường. Sự lựa chọn /1 hoàn toàn như dấu nghiêng không có số, do đó các block N3 và N4 nêu trên có thể viết như sau:

/N3.. /N4 . .

Chỉ một số bộ điều khiển hỗ trợ hàm bỏ quạ block có chọn lọc

Các chương trình sử dụng hàm bỏ qua block có chọn lọc là rất hiệu quả nhưng tăng thêm trách nhiệm cho người vận hành máy. Đối với nhiều chương trình gia công, chỉ cần sử dụng hàm bỏ qua block tiêu chuẩn cũng đủ để phát huy toàn bộ năng lực lập trình khả dụng.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here