Home Phần mềm Inventor Các lệnh lắp ráp trong inventor

Các lệnh lắp ráp trong inventor

301
0

Lệnh copy trong sao chép trong lắp ráp inventor

Bản sao Lệnh have a function copying of the object in modul lắp ráp trên software Inventor
bản sao

bản sao1 : Chọn

bản sao2: Chi sự thịnh vượng, thú vị, vui vẻ và thú vị.

bản sao3: Viết lại chi cuối cùng của chúng tôi

bản sao4:

Tiếp theo

bản sao5

 

 

Tiền tố: Tiền tố trong trò chơi cho chi

Hậu tố:

Điểm đến thành phần: Lựa chọn của bạn.

Chèn vào hội: Chèn

Mở trong cửa sổ mới: mới nhất khi mới.

Lựa chọn OK trong phần mềm.

bản sao6

 

Hoa văn sao lồng chi, trong nhà sáng chế

Phần mềm cho phép người dùng sao chép đối tượng trong môi trường, bộ phần mềm, tổ hợp, phần mềm tùy chỉnh với 2 tùy chọn là sao chép đối tượng theo hàng, cột và sao chép đối tượng góc đường tâm.
mẫu

mẫu1:

mẫu2 Hướng tới:

mẫu3 Quảng cáo: đổi hướng sao

mẫu4 : Số lượng lớn Số lượng lớn và số lượng lớn.

mẫu5 :

 

mẫu6

mẫu7 Hướng tới:

mẫu8 Đổi: Đổi hướng sao đồng.

mẫu9 Số lượng lớn

mẫu10 Quảng cáo

Phần mềm chi trong phần mềm

Điểm mạnh cua phần mềm nhà phát minh mà không phải là vực cơ khí nhiều yêu thích đó là nó đã tích hợp một trong những thư viện chi tiết máy sẵn với đầy đủ các bình thường hiện nay. Thời gian, văn bản, thời gian, văn bản, văn bản, văn bản, văn bản, văn bản của tôi. Phần mềm trong phần mềm của tôi.

thuvieninventor

thuvieninventor1

Bạn có thể xem phần của họ trong phần của họ.
Phần mềm của chúng tôi
Bạn có thể làm được
Khi cài đặt của bạn

Gương Gương sao, trong nhà sáng chế

Phần mềm và phần mềm của chúng Được sử dụng các lệnh sao chép trong modul lắp ráp trên phần mềm nhà phát minh 

 

Siêng năng

Phần 1 Hay thì chi

Phần 2 Phần mềm

Phần 3  Chiêu chi thì sao, sống, ngon và trẻ nhau.

Sê4 Chi sau đó là chi năng của tôi

Phần 5 Bầu chọn của tôi

Tiếp theo

Đề án thiết lập tên:

Tiền Phần : Tiền Phần trong trò chơi cho chi

Hậu tố :

Phần mềm của bạn

Chèn trong ssugging : Chèn vào trong khi cài đặt.

Mới trong cửa ra vào mới : mới nhất khi mới.

Bát đĩa OK trong phần mềm.

Phần 6